Vissza

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási Feltételek, avagy ÁFF) a Békevári Kft. (2543 Süttő, Szabadság u. 22. továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www.telefutar.hu alatt elérhető szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás), valamint további internetes oldalainak kereskedelmi szolgáltatások igénybe vevője (Ön vagy Felhasználó) általi használat feltételeit tartalmazza.

A Békevári Kft., mint a Telefutár üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az Üzemeltető rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást a Telefutár erre a célra szolgáló blog (www.telefutar.hu/blog) felülete és/vagy az általa küldött hírlevél, levél, SMS, és/vagy a Felhasználónak a Felhasználói Fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a www.telefutar.hu szolgáltatásának használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

 

   I.        Általános rendelkezések

 

Az alábbi fogalmak a Telefutár Általános Felhasználási Feltételeiben a következők szerint értelmezendők:

Telefutár: a Békevári Kft. által a www.telefutar.hu domain név alatt üzemeltetett online kereskedelmi oldal, ahol a Felhasználók által feltöltött logisztikai megoldásokat, fuvarközvetítést és futárközvetítést végez, ezt egy nyilvános weboldalon teszi közzé, illetve ezen az oldalon közvetíti a felhasználók által feltöltött lehetséges rakományokat, árukat és csomagokat. A weboldal célja, hogy összehozzuk egymással az aktuális szállítmányokat és futárokat a weboldal közvetítésével, mindenkinek „gazdát” találjunk és mindezt gyorsan és másoknál költséghatékonyabban tegyük.

Rakomány, áru és termék (későbbiekben összefoglaló neve csomag): áru, termék lehet bármi egyéb, ami összhangban van a jelen ÁFF-ben és a hatályos jogszabályokban foglaltakkal, és amelynek birtoklását, avagy szállítását hatályos jogszabály nem tiltja.

Felhasználó: az Üzemeltető által működtetett Telefutár használója ill. igénybevevője, aki a jelen ÁFF-ben meghatározott regisztrációs folyamatot sikeresen befejezte, amelynek eredményeként számára az Üzemeltető Felhasználói Fiókot létesít. A Telefutáron a felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználó a jelen ÁFF szerint jár el. A Felhasználó azonosítása a Telefutáron megy végbe.

Feladó: az a Felhasználó, aki rakományt, árut és terméket szállításra kínál fel A pontból B pontban eljuttatása céljából, vagyis feltölti. A feltöltésre került csomagok megjelennek a Telefutáron, listázhatóak.

Szállító: az a Felhasználó, aki – elektronikus úton egy rakomány, áru, termék szállítására logisztikai megoldást teszt közzé, vagyis a csomagot A-ból B pontba elszállítja és ezért őt szállítási díj illeti meg melyet a Feladó fizet meg.

Tranzakció: az a folyamat, amelynek során a Feladók (elektronikus úton való szállítási ajánlat megtételét követően) megvásárolhatják a Szállító által feltöltött logisztikai megoldást (szállítási útvonalat) és amely megvásárlásával lezárul a folyamat.

Felhasználói Fiók: a regisztrációs folyamat végeredményeként a Felhasználó részére az Üzemeltető Felhasználói Fiókot hoz létre, amelyhez a Felhasználó felhasználónév, vagy a Felhasználói Fiókban megadott e-mail cím és jelszó megadásával férhet hozzá. A Felhasználói Fiókban a Felhasználó által regisztrációja során megadott személyes adatok és a Telefutáron folytatott tevékenységéről szóló információk találhatók meg.

Regisztráció: az a Felhasználó által végrehajtott folyamat, amelynek eredményeként a Felhasználói Fiók létrejön és amelynek következtében a Felhasználó termék, áru, rakomány stb. feltöltésére (Feladó) és logisztikai megoldások feltöltésre (Szállító) jogosultságot kap az oldalon.

Tranzakciótörténet: a tranzakciós folyamat lezárását követően keletkezett díjak és a Felhasználó által teljesített befizetések részletes összesítője.

Tranzakciós egyenleg: a tranzakciótörténetben szereplő díjtételek egyenlege.

Tranzakciós értesítő: a Telefutár a Feladónak és a Szállítónak a logisztikai megoldás (szállítási szolgáltatás) megvásárlása után automatikusan küldött e-mail, amely tartalmazza a szállítás részleteit (alapadatok), a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat és információkat.

Közösségi csomagszállítás: Az információs társadalom eszközeit kihasználva egy olyan (TELE) közösség, mely a költségeket és a környezetvédelmet szem előtt tartva a kihasználatlan közlekedési eszközök szabad raktérkapacitásával gazdálkodik, azt a társadalom többi tagjával megosztja (Tóth-Békevári, 2015).

A Telefutár ennek megvalósításához kínál egy információs eszközt, melyen keresztül biztosítja a közösség létrejöttét, annak tagjainak lehetőséget ad arra, hogy egymással megismerkedjenek, a telefutar.hu online piactéren a felhasználók szállítási ajánlatokat adhassak és fogadhassanak el egymástól a feltöltött TELE csomagokra és TELE útvonalakra.

A Telecsomag: az a csomag, melyet a telefutar.hu weboldalra feltöltve a felhasználó szállítási ajánlatot kér a logisztikai piactéren szereplő többi felhasználótól, jelezve a csomag jellemző paramétereit. (Tóth-Békevári, 2015).


 

 II.        Regisztráció folyamata, jogosultsági szintek, adatváltozások

 

2.1. A Telefutár szolgáltatásait igénybe veheti és regisztrálhat az a

természetes személy, aki

a) 18. életévét legkésőbb a regisztráció napján betöltötte, és nem cselekvőképtelen (Ptk.[1] 2:8. §),

b) 14. életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:11-12.§§). Egyebekben 14. életévét be nem töltött korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy regisztrációjához törvényes képviselő hozzájárulása nem szükséges, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel (Ptk. 2:14.§). (pl. buszjegy vásárlás, levél postán való feladása stb.)

vállalkozás (Ptk. 8:1.§ 4.)amely törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján viszi véghez a regisztrációs folyamatot (céges regisztráció, Vállalkozói Fiók).

2.2. Az Üzemeltető regisztrációs szinteket alkalmaz a Szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználók a Telefutáron való tevékenységének biztonsága érdekében.

Magánszemélyek regisztrációja:

2.2.1. A Felhasználó a Telefutáron elérhető regisztrációs űrlap kitöltésével kezdi meg a regisztrációs folyamatot, ott megadva nevét, e-mail címét, születési dátumát valamint egy általa választott, de a Telefutár biztonsági követelményeinek megfelelő jelszót. A Felhasználó a regisztráció feltételeként elfogadja jelen ÁFF-et és a Telefutár Adatkezelési Tájékoztatóját.

2.2.2.  A regisztrációs űrlapon megadott e-mail címre az Üzemeltető egy megerősítő e-mailt küld, amelyben található linkre kattintva a Felhasználó megerősíti regisztrációját. A regisztráció megerősítését a Felhasználó a megerősítő e-mail Üzemeltető általi kiküldésétől számított legkésőbb 72 órán belül teheti meg, amennyiben ez idő alatt regisztrációját a Felhasználó nem erősíti meg, az általa megkezdett regisztrációs folyamat törlődhet.

2. 2. 3. Az Üzemeltető a regisztráció megerősítését követően a Felhasználó számára Felhasználói Fiókot hoz létre, amelyhez egyedi felhasználónevét rendeli. A Felhasználó által megadott felhasználónév maximum 16 karakterből állhat, tartalmazhatja az angol abc kisbetűit, számokat, kötőjelet és alulvonást. Egyéb karaktereket a felhasználónév nem tartalmazhat. A felhasználónév nem lehet azonos egy Felhasználó által már korábban megadott felhasználónévvel. Ha a felhasználónév nem megfelelő, akkor a regisztráció nem végrehajtható. Tilos bármilyen trágár, sértő szót felhasználó névnek választani, az üzemeltető az ilyen felhasználók nevét módosíthatja, vagy megszűntetheti a fiókját.

2. 2. 4. A Felhasználói Fiókot a Felhasználó az alábbi adatokkal egészítheti ki: lakcím, mobiltelefonszám, személyigazolvány, gépjármű típusa és rendszáma, színe és fajtája és a gépjármű jellemzői (szállítható termék, áru, rakomány méret, súlya stb.), pár soros bemutatkozással, feltöltött képekkel (profil kép, kép a gépjárműről stb.).

2. 2. 5.A regisztráció megerősítését és a Felhasználói Fiók fenti adatokkal történő feltöltését követően a Felhasználó fiókja aktív státuszba lép, amellyel jelen ÁFF-ben leírtak szerint csomagfeltöltési és szállítási jogosultságot kap.

2. 2. 6. A regisztrációt követően a felhasználónak lehetősége van az adatainak a hitelesítésére és így megbízhatóságát négy szinten igazolhatja vissza:

1. lehetőség van arra, hogy a felhasználó visszaigazoltassa a mailcímét (1. szint), így biztosra tudjuk, hogy a használt e-mail címét használja és működő képes. Ezt a regisztrációs folyamat során már a visszaigazoló mail során alkalmazzuk, így minden felhasználó megbízhatósági szinte minimum 1. szinten hitelesített.

2. lehetőség van arra, hogy a felhasználó visszaigazoltassa a telefonszámát (2. szint), így biztosra tudjuk, hogy a felhasználó által megadott telefonszám működőképes és aktívan használt telefon. Ezt az oldalon tudja megtenni, a saját adatok menüben a megbízhatósági szinteknél.

3. lehetőség van arra, hogy a felhasználó megerősítse személyazonosság (3. szint), így biztosra tudjuk, hogy a felhasználó valós személyi igazolvánnyal rendelkezik, az abban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek és helytállóak. Az adatokat szigorúan titkosan az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljük.

4. lehetőség van arra, hogy a felhasználó visszaigazoltassa a bankszámla számát (4. szint), így biztosra tudjuk, hogy a felhasználó által megadott bankszámlaszám aktív és működő képes.

Így mindenfajta bűncselekmény esetén a személyazonosság és a személyi adatok visszakövethetőek, eljárás indítható. Érdemes a felhasználóknak olyan futárt és feladót választani, akik megbízhatósága minimum a 3. szinten igazolt.

- Céges regisztráció:

2. 2. 7. Gazdálkodó szervezet képviseletében és nevében regisztrálhat, így Vállalkozói/Céges Fiókot hozhat létre az, aki meghatalmazással/képviseleti jogosultsággal rendelkezik és a gazdálkodó szervezet helyett és nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. Az Üzemeltető nem vonja kétségbe a törvényes képviselő, vagy a meghatalmazott jogállását.

2. 2. 8. A regisztráció során a gazdálkodó szervezet képviselője kitölti a kereskedői regisztrációs űrlapot az ott kért adatokkal, majd a regisztráció feltételeként elfogadja jelen ÁFF-et és a Telefutár Adatkezelési Tájékoztatóját.

2. 2. 9. A kereskedői regisztrációs űrlapon megadott e-mail címre az Üzemeltető egy megerősítő e-mailt küld, amelyben található linkre kattintva a gazdálkodó szervezet képviselője megerősíti, így véglegesíti az általa képviselt gazdálkodó szervezet regisztrációját. Vállalkozói Fiók esetén a Felhasználó a gazdálkodó szervezet. Ahol a jelen ÁFF Felhasználói Fiókot említ, arra a Vállalkozói Fiókot is érteni kell, kivéve, ha a jelen ÁFF a Vállalkozói Fiókra eltérő szabályokat állapít meg. Céges regisztrációnál szintén érvényesek a 2. 2. 6-os pontban foglalt megbízhatósági szintek.

2. 2. 10. Minden egyéb pontban megegyezik a regisztráció a magánszemélyek regisztrációjával.

2.3. A Felhasználói Fiók azokat az adatokat tartalmazza, amelyeket a Felhasználó a regisztrációs folyamat során megadott. A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A megadott adatokért való felelősséget a Felhasználó viseli. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós vagy nem a Felhasználóhoz köthető elemeket (is) tartalmaz, a Felhasználót figyelmeztetésben részesíti, és jogosult a Felhasználó Felhasználói Fiókjához való hozzáférését és így az Üzemeltető által biztosított minden szolgáltatáshoz való hozzáférést a jelen ÁFF-ben leírtak alapján időlegesen korlátozni vagy a Felhasználót az Üzemeltető által biztosított minden szolgáltatás használatából kizárni.

2.4. Amennyiben a Felhasználó megadott adataiban változás következik be, az adat típusától függően köteles e változásokat a Telefutár felületén található Profil menüpont Saját adatok alpontjában azonnal javítani vagy ha ez bármely okból nem lehetséges, akkor a kapcsolatfelvételi ürlapon jeleznie. Az ennek elmaradásából eredő felelősséget a Felhasználó vállalja és viseli.

2.5. A Felhasználó nem törölhet olyan, általa korábban megadott adatot, amelynek megléte a regisztrációs folyamat során a Felhasználói Fiók létrejöttéhez feltétlenül szükséges, valamint nem adhat meg hiányos vagy valótlan adatokat.

2.7. Egy Felhasználó több Felhasználói Fiókkal is rendelkezhet a Telefutáron, azonban mindegyik Felhasználói Fiókjához más e-mail címet és adatokat kell megadnia (pl. egyéni és céges).

2.8. Tilos a Felhasználói Fiókot olyanképpen használni, hogy azzal a Felhasználó más Felhasználóknak kárt okozzon. A Felhasználó nem használhatja más Felhasználó(k) Felhasználói Fiókját és nem adhat, illetve nem engedhet hozzáférést saját Felhasználói Fiókjához másnak, kivételt képez ez alól a Vállalkozói Fiók esetében az erre meghatalmazással rendelkező/a képviseleti jogosultsággal rendelkező személy. A Felhasználó, aki Felhasználói Fiókjához más személynek hozzáférést engedett, felel az adott személynek (Felhasználónak) a Telefutáron végrehajtott minden tevékenységéért.

2.9. A Felhasználónak a Felhasználói Fiókjához tartozó jelszót saját felelőssége titokban tartani és harmadik személyek (arra nem jogosultak) számára nem átadni, védeni a jogosulatlan hozzáféréstől. A Felhasználói Fiók nem átruházható, a Vállalkozói Fiók átruházható, de a Telefutár felé a Felhasználó köteles a Céges Fiók átruházását bejelenteni és a Telefutár által kért iratokat elektronikus úton megküldeni. Az adatváltozást a Telefutár 30 napon belül átvezeti a Céges Fiókban. Az adatváltozás átvezetéséig Felhasználónak a Telefutáron a Vállalkozói Fiókban megadott gazdálkodó szervezet tekintendő.

2.10. Az Üzemeltető fenntartja jogát, hogy a Felhasználó Felhasználói Fiókjához való hozzáférését részlegesen vagy teljes egészében időlegesen korlátozza, ha alapos okkal feltételezhető, hogy a Felhasználói Fiók biztonsága veszélyeztetve van. A korlátozás tényéről az Üzemeltető a Felhasználót haladéktalanul, e-mail útján értesíti. Az Üzemeltető a Felhasználói Fiók további használatát a Felhasználó számára feltételhez kötheti (pl. jelszómódosítás biztonsági okokból). A Felhasználó a jelszó megváltoztatását követően a Felhasználói Fiókjához való hozzáférést visszakapja.

2. 11. A www.telefutar.hu oldal tényleges és valós ismeretében egy átlagos online gyűjtő oldalról van szó, mely a futárszolgálatok témakörnek biztosít piacteret, marketing céllal, ingyenes megjelenési lehetőséget (vagy díj fizetése ellenében kiemelt hirdetési lehetőséget), illetve a potenciális megbízóknak „egy online telefonkönyvet”, ahol a felhasználóknak egymás tényleges ismerettsége nélkül árajánlat kérési lehetőséget biztosít. Amennyiben az árajánlat és a szállítási feltételek szimpatikusak a felhasználónak, úgyhogy annak elfogadásával megkapják egymás elérhetőségeit a „telefonkönyvből” és a két felhasználó felveheti egymással az „élő” kapcsolatot, írásban rögzíthetnek egymással minden információt, a törvényben előírtak szerint szerződést köthetnek a szállításra vonatkozóan. A telefutár „telefonkönyv” szerepköre itt ennél a szintnél meg is szűnik, csupán marketing célú megjelenítés és megismerkedési lehetőséget biztosít a feleknek, ahogy a klasszikus telefonkönyv is, csak modern külsővel és digitális megjelenésben viszont két plusz funkcióval (kommunikációs lehetőséggel és árajánlat kérési lehetőséggel), mellyel elődje nem rendelkezett. A telefutar.hu által nyújtott szolgáltatás jellegére vonatkozóan a Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy semmilyen módon és minőségben nem terjeszthet elő jogi igényt a Békevári Kft-vel szemben a szolgáltatással, csomag, termék és áru szállításával, csomagok küldésével kapcsolatban, illetve a logisztikai megoldásokkal kapcsolatban, pl. lemondások, törlések, a Feladó vagy a Futár meg nem jelenése stb. vagy bármely egyéb ilyen módon felmerülő okokból adódó költségtérítések megfizetésére, az ebből adódó kár megfizetésére igényt nem támaszt, a Felhasználó ezen jogáról kifejezetten lemond és elfogadja, hogy kizárólag a Futárok érdekköre és felelőssége, hogy a Feladótól a szállítás megkezdése előtt a költség-hozzájárulást érvényesítse, vagy ennek elmaradása esetén utólag költség igényt, keresetet stb. támasszon felé.


 

 

 

III. A tranzakciós folyamat

 

3.1. Az Üzemeltető a Felhasználók számára lehetővé teszi, hogy a jelen ÁFF szerint egymásnak logisztikai megoldásokat és szállítandó termékeket, árukat, rakományokat töltsenek fel, szállítási szolgáltatást eladjanak és vásároljanak a Telefutáron, biztosítva számukra az ehhez szükséges, megfelelő informatikai, technikai támogatást és feltételeket.

Az Üzemeltető nem félként vesz részt a Telefutáron keresztül létrejött tranzakciókban. Az Üzemeltető a Telefutár oldalának működtetését közvetítő szolgáltatóként, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekrtv.) rendelkezései alapján végzi, a jelen ÁFF pontjaiban foglaltaknak megfelelően.

3.2. A Telefutár oldalára a feltöltött szolgáltatások értékesítésére az alábbiak szerint van lehetőség:

3. 2. 1. Ajánlat tétel, az útvonalak illetve logisztikai megoldások feltöltése (Szállító): a logisztikai megoldás (szállítási útvonalak A pontból B pontba) feltöltése az oldalra, rögzítve a lehetséges szállítási pontokat és a szolgáltatás lehetséges árát, módját.

3. 2. 2. Kiválasztás (Feladó): A Feladó kiválasztja a felsorolásból szűrés útján a számára szükséges logisztikai megoldást (útvonal választás).

3. 2. 3. Csomagfeltöltés (Feladó): A Feladó rögzíti a szállítandó rakományát, termékét, áruját, csomagját a Telefutár oldalán.

3. 2. 4. Üzenet (Szállító és Feladó): lehetőségük van egymással információkat cserélni, azonban tilos bármilyen olyan információt megadni, amellyel a regisztrációban rögzített adatokból bármit felfedhet a másik fél számára és az lehetőséget ad arra, hogy a két fél között a a kapcsolatfelvétel megtörténjen a Telefutár oldalán kívül. Az ilyen események a Felhasználói Fiók felfüggesztését illetve kizárást vonhatja maga után. Itt tilos sértő és trágár szavakat használni, szintén a Felhasználói fiók felfüggesztését és kizárását vonhatja maga után.

3. 2. 5. Leszállítás (Szállító): a termék rendeltetési helyére megérkezte az igénybe vett logisztikai megoldással.

3. 2. 6. Fizetés: minden tranzakciós folyamat díja 5% a szállítási költségből, melyet a Telefutár bankszámlájára köteles átutalni minden résztvevő fél.

3.3. A Felhasználói Fiók nem használható a jelen ÁFF rendelkezéseibe és a hatályos jogszabályokba ütköző tevékenység folytatására.

Ilyen tevékenység, többek között:

- ha a Felhasználó a hozzá tartozó több felhasználónévvel ajánlatot tesz vagy kér ugyanarra a logisztikai megoldásra, vagyis, amikor a

-  Felhasználó a saját maga, vagy

- bármely közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ 1.), illetve

- más, de az Üzemeltető által észlelhetően hozzá köthető Felhasználó

- általa feltöltött logisztikai megoldásra bármilyen más felhasználó néven reagál (üzenetet küld magának, ajánlatot tesz vagy kér magának stb.),

- ugyanazon háztartásban élők az egymás által feltöltött logisztikai megoldásokra illetve csomagokra „licitálnak”,

- a tranzakció olyan Felhasználótól származik, akivel a regisztrált fél olyan kapcsolatban áll, amely alapos okkal arra engedhet következtetni, hogy a másik fél egymással azzal a céllal működik együtt, hogy a tranzakció eredményét befolyásolják.

- új Felhasználó Fiók létrehozása a Telefutár használatáért fizetendő díjtételek megfizetésének kikerülése céljából;

- más Felhasználói Fiók(ok) felhasználása a logisztikai megoldás illetve a feltöltött csomag elszállítási árának mesterséges növelésére.

 

 

IV. Tiltott rakomány, áru, termék és csomagok

 

Tilos az olyan csomag feltöltése, amelynek birtoklása vagy árusítása a jelen ÁFF rendelkezéseibe (ld. C. melléklet), illetve a mindenkori hatályos jogszabályokba ütközik vagy valamely harmadik személy jogát (különösen szerzői jog vagy egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog) és jogos érdekét sérti.

 

V. Áru, Termék, Rakomány, Csomag és logisztikai megoldás feltöltése, a tranzakciós folyamat indítása

 

5.1. A Telefutáron a áru, termék, rakomány, csomag illetve logisztikai megoldás feltöltésére és ezáltal tranzakciós folyamat indítására kizárólag a regisztrációs folyamatot befejező Felhasználó jogosult.

5.2. Áru, termék, rakomány, csomag illetve logisztikai megoldás feltöltéséhez a Felhasználónak ki kell töltenie a Telefutár oldalán elérhető szükséges fiók regisztrációt, majd a fiókjában a megfelelő adatlapok kitöltésével meg kell jelenítenie a áru, termék, rakomány, csomag vagy logisztikai megoldás pontos, a valósággal megegyező és lényeges jellemzőit, tulajdonságait. Miután a Felhasználó kitöltötte és feltöltötte az áruját, termékét, rakományát, csomagját vagy a logisztikai megoldását és véglegesítette azt, az általa feltöltött áru, termék, rakomány, csomag adatlapja illetve a logisztikai megoldás adatlapja az általa megadott jellemzőkkel legkésőbb 60 perc elteltével elérhetővé (láthatóvá, kereshetővé) válik a Telefutár oldalán.

5.3 A Felhasználó az áru, termék, rakomány, csomag vagy logisztikai megoldás feltöltésével és a tranzakciós folyamat elindításával kötelezettséget vállal arra, hogy tranzakciós folyamat létrejötte esetén az árut, terméket, rakományt, csomagot vagy a logisztikai megoldást az adatlapon megjelölt állapotban és kondíciókkal folytatja le a másik féllel. A Telefutáron az adatlapokon feltüntetett árak bruttó árak.

5.4. A Felhasználók a Telefutár oldalán tett ajánlata szerződéskötési nyilatkozatnak minősül.

5.5. A Felhasználók, az áruk, termékek, rakományok, csomagok illetve logisztikai megoldások feltöltésével és a tranzakciós folyamat elindításával felelősséget vállalnak azért, hogy annak eladásra kínálása illetve eladása megfelel a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek és nem sérti harmadik személy jogát, jogos érdekét.

5.6. A csomagot, árut, terméket, rakományt feltöltő fél köteles megbízható és teljes körű termékleírást adni, amely nem tartalmazhat olyan elemeket amelyek a Felhasználók számára félrevezetőek lehetnek. A termékleírásnak és az ahhoz tartozó kötelező és/vagy kiegészítő tartalomnak meg kell felelnie a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek. A csomagot, árut, terméket, rakományt feltöltő felel mindazon tartalomért, amelyet ezt követően a terméklapján megjelenít illetve amit a valós csomagban, áruban, termékben, rakományban elhelyez. Illegális és törvénybe, jogszabályba és az ÁFF rendelkezéseibe ütköző termékeket tilos a csomagban elhelyezni.

5.7. A tranzakciós folyamat ideje alatt a csomagot, árut, terméket, rakományt feltöltő (Feladó) és a logisztikai megoldást kínáló felhasználók (Szállító) a logisztikai folyamattal kapcsolatban kérdést tehetnek fel üzenet/komment formájában az adatlap erre szolgáló felületén. A Felek a kérdésekről a regisztrációja során megadott (a Felhasználói Fiókjában szereplő) e-mail címre küldött e-mail útján kap értesítést.

5.8. A Telefutár kizárólag konkrét, valós csomagok, termékek, áruk, rakományok feltöltésére illetve azok számára alkalmas logisztikai megoldások feltöltésére használható.

5.9. A felhasználói fiókba nem tölthető fel olyan fénykép, amely semmilyen kapcsolatban nem áll a felhasználóval, jogosulatlan katalógusképet feltölteni, illetve illusztrációt, illetve tilos más személyi azonosítóját felhasználni illetve azzal visszaélni. Továbbá tilos a képeken vízjeleket, címeket, logókat és bármi olyat feltüntetni, amely konkrét kapcsolatban hozható a felhasználóval. Szintén nem mellékelhető olyan kép, amelyen más weboldal megnevezése, címe, logója, illetve más Felhasználó vízjele található valamint olyan kép amely trágár, közszemérmet sértő. Az ilyen képeket tartalmazó adatlapokat az Üzemeltető törölheti. Ez alól kivételt képeznek az üzemeltető saját működési körével összefüggő megjelenítések. Tilos nem valós képeket feltölteni és megjeleníteni az oldalon.

5.10. A tranzakciós folyamat elindításával a felek hozzájárulnak ahhoz, hogy az Üzemeltető az adatlapon feltüntetett bármely adatot, képet a Telefutáron, vagy egyéb általa üzemeltetett oldal(ak)on promóciós vagy egyéb céllal közzétegye. Az Üzemeltető egyes termékeket/terméklapokat, vagy annak bármely adatát hirdetés céljára felhasználhatja; e felhasználás, mint forgalmat ösztönző hirdetési mechanizmusok kialakítása kizárólag az Üzemeltető döntése alapján történik, a Felhasználók a hirdetésekkel kapcsolatosan igényt nem támaszthatnak, az igény érvényesítéséről kifejezetten lemond.

 

VI. A szerződés létrejötte

 

6.1. A Felhasználó több módon vehet részt a folyamatban:

- a feladó rögzíti a csomagját és erre a szállító tesz ajánlatot a csomag elszállítására,

- a szállító rögzíti az útját és a feladó keres rá majd rendeli meg tőle a szállítási szolgáltatást.

6.2. A Telefutáron - a Ptk. 6:64.§ szerint - az érvényes vételi ajánlatot tevő Felhasználók, a tranzakciós folyamat alatt, annak végéig ajánlatukhoz kötve marad, mivel a Szolgáltatás jellegéből kifolyólag az ajánlati kötöttség kizárása nem lehetséges. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlat megtételétől a tranzakciós folyamat végéig terjedő időtartam.

6.3. A megtett érvényes ajánlat mindkét felet köti mindaddig, amíg a tranzakciós folyamat le nem zárul, kivételt képeznek ez alól csomag illetve szállítási útvonalak törlései. Az tranzakció mindkét felet köti, lévén, hogy a szerződés közöttük jött létre.

6.4. Az a tranzakció, amelyet olyan Felhasználó tett, akinek a Felhasználói Fiókjához való hozzáférését az Üzemeltető a csomag elszállítási idejének lejárta előtt időlegesen korlátozta (felfüggesztette) vagy őt a Telefutár Felhasználóinak sorából kizárta, az aukció végeredménye szempontjából figyelembe nem vehető és nem veendő.

6.5. A feladó a feltöltött csomagját valamint a szállító a feltöltött útvonalát a jelen ÁFF-ben meghatározottak szerint a Telefutár oldaláról törölheti.

6.6. Az ajánlatok megtételével a Felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben az ajánlata (akár csomagfeltöltés, akár útvonal feltöltés), a tranzakció létrejöttének időpontjában az alábbi személyes adatait (elérhetőségeket) az Üzemeltető a másik fél részére e-mail útján továbbítsa: vezeték-és keresztnév, e-mail cím, lakcím, telefonszám, gépjármű típusa, rendszáma, színe, a csomag paraméterei stb. Az így továbbított személyes adatok kezeléséért már mindkét fél felel.

- tilos olyan weboldalak címének elhelyezése, amelyekkel a Telefutárt megkerülve szállítási folyamat bonyolítható le, kivételt képeznek ez alól azok a weboldalak, amelyek az Üzemeltető felügyelete alatt állnak,

- tilos felhívni a másik Felhasználó figyelmét, hogy tekintse meg és ismerje meg a Telefutáron kívüli ajánlatot,

- tilos olyan tartalmat elhelyezni, amely az adatlapon sem jeleníthető meg, ide nem értve a kapcsolatfelvételre szolgáló adatokat,

- szintén tilos reklámtartalmat elhelyezni, különösen olyat, amely a Felhasználókat a Telefutáron kívüli kapcsolatfelvételre hívja fel.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy törölje azt a tranzakciós értesítőt, amelynek a tartalma a jelen ÁFF-be vagy az alkalmazandó hatályos jogszabályi rendelkezésekbe ütközik, vagy negatív módon van hatással a Telefutárra, illetve Üzemeltető által működtetett egyéb oldalak vagy más Felhasználók hírnevére.

6.7. A tranzakció végső ára az az összeg, amelyben mindkét fél megállapodik és elfogadja.

6.8. A tranzakciós folyamat lezárultát követően a felek között szerződés jön létre. A szerződésben foglaltakat mindkét fél köteles betartani és teljesíteni. A Feladó köteles a Telefutáron azt a logisztikai megoldást és azon az áron megvásárolni és a csomagját átadni a Szállítónak, amellyel a tranzakció zárul, a Szállító pedig köteles a csomagot a kialkudott áron a rendeltetési helyére a határidőig elszállítani. A két fél között egy megbízási típusú szerződés jön létre, melyről a Ptk. Ptk. 6:272 § -a rendelkezik. A megbízási szerződés alapján a megbízott a megbízó által rábízott feladat ellátására, a megbízó a megbízási díj megfizetésére köteles. Amennyiben a Feladó mégsem adja át a csomagot vagy a Szállító nem szállítja azt le az előzetesen egyeztetettek alapján, úgy az Üzemeltető a Felhasználói Fiókjához való hozzáférését részlegesen vagy teljes egészében időlegesen korlátozhatja, mindaddig, amíg a felek a tranzakciós folyamatot rendezettnek nem igazolják vissza.

6.9. Amennyiben a két fél között sikeres megállapodás létrejön és megegyeznek a logisztikai szolgáltatás árában, úgy mindketten kötelezettek a közöttük létrejött szerződés teljesítésére, kivéve, ha az ügylet jogszabály vagy a jelen ÁFF bármely rendelkezése miatt tiltott.

6.10. A felek között létrejött megállapodást követően 7, azaz hét napon belül fel kell vennie a kapcsolatot a kapcsolatot a futárnak a feladóval. Amennyiben ez a kapcsolatfelvétel nem valósult meg a fenti határidőn belül, úgy a feladó fél jogosan elállhat a szerződéstől és az elállásról értesíteni köteles a futárt, valamint az értékelésben jelezni ezt a Telefutár felé. Amennyiben a futár valamilyen egyéb okból kifolyólag szeretne elállni a szerződést, úgy ezt a megállapodást követően 7 napon belül teheti meg. Erről értesítenie kell a feladót és értékelésben köteles jelezni a Telefutár felé.

6.11. Az Üzemeltető fenntartja jogát, hogy a feltöltött csomagok vagy útvonalak törlését megvizsgálja, és amennyiben azok száma jelentős és/vagy indokolása nem megfelelő, a Felhasználót e-mail útján figyelmeztetésben részesítse, Felhasználói Fiókjához való hozzáférését részlegesen vagy teljes egészében, időlegesen korlátozza (felfüggessze), vagy a Felhasználót a Telefutár Felhasználóinak sorából kizárja.

A Felhasználó a Telefutárra feltöltött csomagot vagy útvonalat csak úgy törölheti, ha azt megelőzően arra még nem fogadtak el konkrét ajánlatot és zárták le a tranzakciót.

6.12. A tranzakciós folyamat a végső jóváhagyással zárul le.

 

 

VII. Értékelési rendszer

 

7.1. A tranzakció megtörténtét követően a felhasználók számára elérhető egy értékelési panel, amely kitöltésével visszajelzést ad a logisztikai folyamat körülményeiről illetve a csomag átadásáról/ávételéről (sikerességéről/sikertelenségéről). A Felhasználó által adott és kapott értékelések nyilvánosak.

7.2. A tranzakciós folyamatról történő szöveges visszajelzésnek (értékelés) érthetőnek és világosnak kell lennie. Az értékelés nem tartalmazhat vulgáris, gyűlöletkeltő megnyilvánulásokat, más Felhasználók adatait, webcímet vagy reklámot. Ennek megszegése esetén az Üzemeltető a tartalmat törölheti, a felhasználót felfüggesztheti, szankciókkal súlythatja.

7.3. A Felhasználó az értékelés során tett véleményét köteles jól megfontoltan kialakítani, annak tudatában, hogy véleménye minden Felhasználó számára elérhetővé válik és a későbbiekben nem változtatható. Amennyiben az becsületsértő, megalapozatlan, valóságtartalom nélküli, azért a Felhasználó polgári jogi vagy akár büntetőjogi felelősséggel is tartozhat. Az Üzemeltető semminemű felelősséget nem vállal az értékelésben mások által a Felhasználóról hagyott vélemények tartalmáért.

 

 

VIII. Jutalékok, díjak, számlázás

 

8.1. Az Üzemeltető által a Telefutáron és az azzal összefüggésben nyújtott szolgáltatások egy része díjköteles.

Díjmentes szolgáltatások: regisztráció, e-mail értesítők és ismertetők, egyéb direkt marketing célú megkeresések, levelezés.

Díjköteles szolgáltatások: az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Telefutár egyes szolgáltatásainak igénybe vétele esetén szolgáltatási díja(ka)t (a továbbiakban: díjtétel) számoljon fel. Az ilyen típusú szolgáltatások megnevezése, listája, díjtételei és ezek külön szabályai a Telefutár aktuális díjszabásában (a továbbiakban: díjszabás) tekinthetők meg, amely a jelen ÁFF B. számú mellékletét képezi.

8.2. Az Üzemeltető jogosult a Telefutár díjszabását módosítani, illetve a díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások körét bővíteni. Erről köteles a Telefutár Felhasználóit a módosítás hatályba lépését megelőzően tájékoztatni a jelen ÁFF rendelkezései szerint.

8.3. Az Üzemeltető a tranzakciós folyamattal kapcsolatos díjakat számítja fel és terheli a felhasználók tranzakciós egyenlegére.

8.4. A Telefutár online adminisztrációs rendszere folyamatos nyilvántartást (tranzakciós egyenleg) vezet a Felhasználó tranzakcióiról. A Felhasználó a jelen ÁFF elfogadásával az Üzemeltető által kialakított és működtetett számlázási rendszer nyilvántartásának, mint zárt informatikai rendszernek a megfelelőségét elismeri, azt hiteles nyilvántartásnak fogadja el és az ott rögzített adatok tekintetében kifogással nem él.

8.5. A Telefutár online adminisztrációs rendszere folyamatosan számlálja és nyilvántartja a díjköteles szolgáltatások igénybe vétele után fizetendő díjtételeket. A kiszámlázás időpontjában a Felhasználó automatikus értesítést kap a kiszámlázás tényéről (pénzbekérő). A pénzbekérőt az Üzemeltető elektronikus úton, a Felhasználó Felhasználói Fiókjában megadott e-mail címre küldi meg. A Felhasználó a Felhasználói Fiókjában ellenőrizheti a fizetendő tételek listáját. Számla kibocsátására és az arról szóló automatikus értesítő kiküldésére a pénzbekérőt követően a fizetést beérkezően kerül sor (amennyiben az összeg nagyobb vagy egyenlő, mint 300 Ft).

8.6 Az Üzemeltető elektronikus számlát bocsát ki. Az adóigazgatási azonosításra alkalmas, az elektronikus számlázásra vonatkozó szabályok szerint kiállított elektronikus számla a tranzakciós folyamat indításakor irányadó díjszabásban foglalt díjtételek alapján kalkulált díjakat tartalmazza. Az elektronikus számla a Felhasználó Felhasználói Fiókjában található meg és onnan tölthető le. A Felhasználói Fiókból letölthető a Felhasználó számára kiállított összes számla, amely a letöltés napjától számítva 8 évig visszamenőleg az Üzemeltető által kiállításra került. Az Üzemeltető papíralapú (nyomtatott) számlát nem állít ki, az elektronikus számla csak elektronikus formában alkalmas adóigazgatási azonosításra, az adóhatóság részére csak elektronikusan mutatható be, ezért a Felhasználónak, mint adóalanynak a letöltött elektronikus számlát a törvény által meghatározott elévülési idő végéig elektronikus formában meg kell őriznie. A Felhasználó az elektronikus számla kiállításához a jelen ÁFF elfogadásával visszavonhatatlanul hozzájárul.

8.7. A Felhasználó elismeri, hogy az elektronikus számla azon számlázási adatokkal kerül kiállításra, amely adatok a Felhasználói Fiókjában a számla kiállításakor rögzítve vannak és amely adatok valósságáért és helyességéért a Felhasználó felel. Az Üzemeltető a számlázási adatokkal kapcsolatosan így utólagos reklamációt nem fogad el.

8.8. A kiállított elektronikus számla fizetési határideje 14 (azaz tizennégy) naptári nap. A fizetés teljesítettnek akkor tekinthető, ha az az Üzemeltető erre szolgáló bankszámláján jóváírásra került. A számla rendezése az Üzemeltető által lehetővé tett fizetési módokon történhet, amelynek költségei a Felhasználót terhelik.

8.9. Amennyiben a Felhasználó Üzemeltető felé fennálló tartozása eléri a 300 forintot, az Üzemeltető a Felhasználó Felhasználói Fiókjában rögzített e-mail címre értesítőt küld (pénzbekérő) fizetési határidővel ha már fennálló tartozás elérte a 300 forintot,

8. 9. 1. az üzemeltető az adott hónapban (a fizetési határidő lejártának hónapja) fizetési felszólítást küld a Felhasználói Fiókban megadott e-mail címre e-mail útján a Felhasználónak. (1. fizetési emlékeztető)

8. 9. 2. Amennyiben a Felhasználó a fennálló számlatartozását az adott hónap utolsó napjáig nem rendezi, úgy az Üzemeltető ismét fizetési felszólítást küld (2. fizetési emlékeztető), és a Felhasználó Fiókja korlátozás alá kerül, amelyről az Üzemeltető a Felhasználót a Felhasználói Fiókban megadott e-mail címre küldött e-mail útján értesíti. A Felhasználó így újabb csomagokat és útvonalakat nem tölthet fel, azonban a Felhasználó aktív tranzakciós folyamatai az Üzemeltető által nem kerülnek eltávolításra;

8. 9. 3. Amennyiben a Felhasználó a fennálló számlatartozását továbbra sem rendezi, úgy az Üzemeltető ismét fizetési felszólítást küld a Felhasználói Fiókban megadott e-mail címre küldött e-mail útján a Felhasználónak (3. fizetési emlékeztető);

8. 9. 4.  Az Üzemeltető a Felhasználó Felhasználói Fiókját a számla kiállítását követő 2. hónapban ideiglenes tiltás alá helyezheti (Felhasználói Fiók felfüggesztése - 3. szint).

8. 9. 5. Amennyiben a Felhasználó a Telefutár használatából eredő tartozását továbbra sem rendezi, az Üzemeltető a számla kiállítását követő 3. hónap 1. napjától kezdődően a fennálló kötelezettségeket követeléskezelő partnereihez adhatja át behajtásra. A követelésbehajtás költségei az adós Felhasználót terhelik, amelyek a követeléskezelő partner által kibocsátott számlán jelennek meg. A behajtásra átadott összeget kizárólag a követeléskezelő partner részére az általa kiállított számla alapján lehet kiegyenlíteni. A követelésbehajtás eredménytelensége esetén az Üzemeltető bírósági úton érvényesítheti követelését. Az ÁFF jelen 8. 9. pontjában „számla” kifejezés alatt az a számla értendő, amellyel a Felhasználó Üzemeltető felé fennálló tartozása eléri a 300 forintot.

8.10. A jogosultságok (a Felhasználói Fiók felfüggesztése) tiltásának feloldására kizárólag akkor kerülhet sor, ha a Felhasználó tartozását az Üzemeltető felé rendezi és vele szemben egyéb kizárást megalapozó ok nem áll fenn.

8.11. A Felhasználó pozitív tranzakciós egyenlege (túlfizetés) esetén kérheti annak visszafizetését, amennyiben ez meghaladja az 5 000 Ftot és írásban a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével és annak az Üzemeltető részére történő elküldésével. A Felhasználó elismeri, hogy az Üzemeltető ezen visszafizetést megtagadhatja, amennyiben zárt elektronikus rendszere (nyilvántartása) szerint a Felhasználó részére számla kiállítására kerül sor. Az Üzemeltető a túlfizetést a Felhasználó által a jelen pontban megjelölt űrlapon feltüntetett bankszámlaszámra, banki átutalással teljesíti. A visszautalás banki költségét az Üzemeltető viseli. Amennyiben a Felhasználó pozitív tranzakciós egyenlegének oka az Üzemeltető által promóciós vagy egyéb marketing célból a Felhasználó részére nyújtott jóváírás, annak visszafizetését a Felhasználó, mint túlfizetést az Üzemeltetőtől nem igényelheti.

8.12. Az Eladó a jelen ÁFF rendelkezéseiben meghatározott esetekben jutalék visszatérítést igényelhet, amennyiben az általa a Telefutárra feltöltött csomag vagy logisztikai megoldás valamilyen egyéb bizonyított okból mégsem jött létre. Ezt a kapcsolatfelvételi űrlapon írásban kell jeleznie az ajánlattétel elfogadását követő 14 napon belül.

8.13. A jutalék visszatérítés indoka kizárólag az alábbiak valamelyike lehet:

- a jelen ÁFF-ben meghatározott, kapcsolatfelvételre szolgáló időtartamon belül a tranzakciós folyamat lezárultától számított 7 nap nem vette fel a kapcsolatot egymással a két fél, vagy

- a feladó nem fizette meg a szállítás árát;

- a termék szállításkor megsérült vagy elveszett stb.

- bármilyen bűncselekmény történt.

8.14. A Felhasználót az Üzemeltető a Felhasználói Fiókban megadott e-mail útján figyelmezteti, ha a logisztikai folyamat a fent megjelölt okok közül azért hiúsult meg, mert

a) a kapcsolatfelvételre kötelezett fél az arra szolgáló időtartamon belül (a tranzakciós folyamat lezárultától számított 7 nap) nem vette fel a kapcsolatot a másik Felhasználóval,, vagy

b) a Feladó nem fizette meg a logisztikai szolgáltatás árát vagy

c) a Szállító a csomagot nem juttatta el a rendeltetési helyére, megsérült a csomag vagy elveszett stb.

d, bármilyen bűncselekmény történt.

8.15. A Felhasználók a tranzakciós folyamat lezárultát követő 14 napon belül igényelhetnek jutalékvisszatérítést a fentiek alapján.

8.16. Ha a Felhasználó legalább 3 alkalommal nem tett eleget vállalt kötelezettségének és ebből jutalékvisszatéritési ügylet keletkezik, akkor úgy Felhasználói Fiókját az Üzemeltető a 3. figyelmeztetés beérkezésének időpontjában ideiglenes tiltás alá helyezheti (Felhasználói Fiók felfüggesztése - 3. szint).

8.17. A Felhasználó a jutalék visszatérítésre irányuló kérelmét legfeljebb a jutalék visszatérítési folyamat végéig vonhatja vissza, ugyanarra a tranzakciós folyamatra vonatkozóan újabb jutalék visszatérítést nem kérhet.

 

 

IX. Korlátozások, szankciók, fióktörlés

 

9.1. Az Üzemeltető fenntartja jogát bármely Felhasználó Telefutár oldalán történő kizárására vagy a Felhasználó jogosultságainak és hozzáféréseinek időleges korlátozására, ha a Felhasználó tevékenysége vagy az általa végrehajtott bármely művelet az Üzemeltető értelmezése szerint ellenkezik a Telefutár megfelelő használatával, a jelen ÁFF-ben foglaltakkal, vagy sérti a hatályos jogszabályok rendelkezéseit.

9.2. Az Üzemeltető fenntartja jogát a tranzakciós folyamat eltávolítására, ha az a jelen ÁFF rendelkezéseibe vagy a mindenkor hatályos jogszabályokba ütközik. Amennyiben a tranzakciós folyamat eltávolításra kerül, minden ahhoz kapcsolódó információ (a terméklap és az azon szereplő információk) a Telefutár oldaláról eltávolításra kerül, így a tranzakciós folyamattal kapcsolatban további tevékenység/művelet (a terméklap módosítása, újabb kép feltöltése,…stb.) nem hajtható végre; az eltávolításig megtett vagy végrehajtott műveletek az oldalról eltávolításra kerülnek. Az eltávolított/törölt tranzakciós folyamat nem állítható vissza.

9.3. A 9.1. és a 9.2. pontban foglaltak különösen, de nem kizárólagosan akkor kerülnek alkalmazásra, ha:

- az adott információ semmilyen kapcsolatban nem áll a Telefutárral,

- az adott információ linket, elérhetőséget biztosít más oldalakhoz, képekhez, kivéve a termékleírásban alkalmazható információkat,

- az adott információ tartalmazza a Felhasználók személyi azonosító adatait vagy ezek közzétételére buzdít (e-mail címet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét). Ennek minősül többek között azon tranzakciós folyamat vagy üzenet is, amelyet az Üzemeltető értelmezésében kizárólag a felsorolt információk megszerzése érdekében indítanak vagy küldenek,

- az információ obszcén és közönséges nyelvezetet vagy bárki megbotránkoztatására okot adó tartalmat foglal magában,

- az információ egy Felhasználó által kampányszerűen más Felhasználók lejáratására irányul,

- az információ, amely a Telefutárral, az Üzemeltetővel kapcsolatos nem nyilvános adatokra vonatkozik.

9.4. Abban az esetben, ha a Felhasználó Telefutáron végrehajtott tevékenysége a jelen ÁFF-ben foglaltakba és/vagy a hatályos jogszabályokba ütközik vagy negatívan befolyásolja az Üzemeltető hírnevét, vagy a Felhasználó egyéb módon az Üzemeltetőt hátrányosan érintő tevékenységet végez, továbbá egyéb olyan indokolt esetben, amikor a Felhasználó Felhasználói Fiókja vagy az Telefutár oldalán folytatott tevékenysége a Telefutár biztonságát veszélyezteti, az Üzemeltető fenntartja a jogot a Felhasználó jogosultságainak és hozzáféréseinek a következők szerinti időleges korlátozására:

1. szint: a Felhasználó nem jogosult semmit sem feltölteni;

2. szint: a Felhasználó nem jogosult semmit sem feltölteni, valamint az általa feltöltött csomagok illetve logisztikai megoldások törlésre kerülnek. A Felhasználó a már befejezett tranzakciós folyamatról nem adhat le értékelést. A Felhasználó a Felhasználói Fiókjába azonban be tud lépni.

3. szint: a Felhasználó nem jogosult semmit sem feltölteni, valamint az általa feltöltött csomagok illetve logisztikai megoldások törlésre kerülnek. A Felhasználó a már befejezett tranzakciós folyamatról nem adhat le értékelést. A Felhasználó a már befejezett tranzakciós folyamatról nem adhat le értékelést. A Felhasználó a Felhasználói Fiókjába nem tud belépni. A korlátozás bevezetéséről az Üzemeltető a Felhasználót a Felhasználói Fiókjában található e-mail címre küldött e-mail útján értesíti. A korlátozások az Üzemeltető által meghatározott ideig maradnak fenn.

9.5. Amennyiben a Felhasználó által elkövetett szabálytalanság ismétlődő és/vagy olyan súlyú, amely jelentős mértékben veszélyezteti a Telefutár működésének biztonságát, az Üzemeltető a Felhasználót, amennyiben a Felhasználónak nincs fennálló tartozása az Üzemeltető felé, az Üzemeltető által fenntartott online kereskedelmi oldalak bármelyikének használatából kizárhatja, amely így az Üzemeltető és a Felhasználó közötti szerződéses kapcsolat megszűnését eredményezi. A kizárt Felhasználó az Üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül nem regisztrálhat újra, illetve nem hozhat létre másik Felhasználói Fiókot a Telefutáron, illetve az Üzemeltető által fenntartott online kereskedelmi oldalak egyikén sem. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy ezen Felhasználó újbóli regisztrációra, illetve másik Felhasználói Fiók létrehozására történő kérelmét elutasítsa.

9.6. Tekintet nélkül a Felhasználói Fiók némely funkciói korlátozásának tényére, a Felhasználó felelős mindazon - általa az oldalon végrehajtott műveletért és tevékenységért - amelynek eredményeképpen Felhasználói Fiókja némely funkciói időleges korlátozás alá kerültek. A Felhasználó felelősséggel tartozik az Üzemeltetőnek ebből kifolyólag okozott mindennemű káráért.

9.7. A regisztráció megszüntetése (Felhasználói Fiók felfüggesztése, regisztráció megszüntetése):

9. 7. 1. Felhasználói Fiók Felhasználó általi felfüggesztése: A Felhasználó kezdeményezheti Felhasználói Fiókjának a Telefutár oldalán történő felfüggesztését, ha ezt írásban jelzi és megadja felhasználónevét és jelszavát. A Felhasználói Fiók Felhasználó általi felfüggesztése feltételhez nem kötött, az a kérelem beküldését követően felfüggesztésre kerül.

A Felhasználói Fiók felfüggesztése nem érinti a Felhasználó folyamatban lévő tranzakciós folyamatait, vagyis a Felhasználó által a Felhasználói Fiókjának felfüggesztése előtt a Telefutáron feltöltött csomag vagy logisztikai megoldási folyamatának lejártáig a Telefutár oldalán a Felhasználói Fiók felfüggesztése előtti utolsó állapot szerint fennmarad, tovább fut, az általa megtett tranzakciók, kapcsolatfelvételek stb. kerülnek törlésre. A Felhasználó azonban a Felhasználói Fiókja felfüggesztésének ideje alatt a Telefutár oldalára már nem tölthet fel új csomagot vagy logisztikai megoldást és nem jelentkezhet újabbakra, az általa korábban feltöltött terméklapját és a korábban általa leadott döntéseket már nem változtathatja meg, nem adhat le értékelést, illetve értékelést nem törölhet.

A Felhasználói Fiók felfüggesztése nem érinti a Felhasználónak a Felhasználói Fiók felfüggesztése előtt véget ért tranzakciós folyamatai eredményeként keletkezett tranzakciókból és a Felhasználói Fiók felfüggesztésének ideje alatt véget érő tranzakciós folyamatok eredményeként keletkezett tranzakciókból eredő kötelezettségeit, vagyis az csomag átadását/elküldését illetve a logisztikai szolgáltatás végrehajtását valamint az általa az Üzemeltető felé fizetendő díjtételek megfizetését.

A Felhasználói Fiók felfüggesztésének megszüntetését (vagyis Felhasználói Fiókja aktív állapotának visszaállítását) a Felhasználó bármikor kérelmezheti az Üzemeltetőtől.

9. 7. 2. A Telefutár oldali regisztráció megszüntetése: A Felhasználó a regisztrációja megszüntetését írásban az Üzemeltető részére történő beküldésével kezdeményezheti. A regisztráció törlésének előfeltétele a Felhasználói Fiók Felhasználó általi felfüggesztése.

Az Üzemeltető a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül dönt arról, hogy annak helyt ad vagy azt elutasítja. A regisztráció megszüntetése csak akkor kérelmezhető, ha

- a Felhasználó utolsó tranzakciója (tranzakciós folyamatának vége) óta 1 nap eltelt; és-. a Felhasználói Fiók Felhasználó általi felfüggesztése óta legalább 1 nap eltelt és

- a Felhasználónak nem áll fenn tartozása az Üzemeltető felé és

- a Felhasználónak nem áll fenn túlfizetése az Üzemeltetővel szemben és

- a Felhasználó nem áll a Telefutár oldalán kizárás alatt illetve az Üzemeltető a Felhasználó Felhasználói Fiókját valamely ÁFF-be ütköző tevékenysége miatt nem függesztette fel.

Amennyiben a fentiek bármelyike fennáll, a kérelem az Üzemeltető részéről elutasításra kerül.

Az üzemeltető a tartozások befizetése illetve a túlfizetés visszafizetése után ad csak helyet a kérelemnek. Amennyiben az Üzemeltető a kérelemnek helyt ad, a Felhasználó regisztrációja így Felhasználói Fiókja, ezzel együtt az abban szereplő (személyes) adatok – a jogszabályi kötelezettség által megőrizni rendeltek kivételével- az oldalról törlésre kerülnek.

9.8. Az Üzemeltető fenntartja jogát arra, hogy a Telefutár passzív felhasználóinak regisztrációját törölje. Passzív felhasználónak minősül az a Felhasználó, akinek a Telefutárra való utolsó belépése időpontjától számítva legalább 1 (egy) év eltelt. A Telefutár a passzív Felhasználókat a regisztrációjuk törlésének szándékáról és annak várható időpontjáról a Felhasználói Fiókban megadott e-mail címre küldött e-mail útján értesíti. A Felhasználónak az e-mail kiküldése és a regisztráció várható törlésének időpontja között az oldalon történő belépése a Felhasználó passzív állapotát megszünteti.

 

 

X. Az Üzemeltető jogállása, felelőssége

 

10.1. A Telefutár üzemeltetését a Békevári Kft. közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Az Üzemeltető így semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott online oldalon tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, a Felhasználók az oldalon tanúsított magatartásával, továbbá az online oldalon elérhető Szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

10.2. Az Üzemeltető nem felel az általa működtetett online kereskedelmi oldalakon, így a Telefutáron meghirdetett logisztikai megoldások illetve feltöltött csomagok minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen csomagok és logisztikai megoldások ellenőrzéséért, azonban fenntartja a jogot, hogy a feltöltött csomagokat illetve logisztikai megoldásokat törölje, amennyiben az nem felel meg a jelen ÁFF-ben foglaltaknak.

10.3. Az Üzemeltető nem felel továbbá a Telefutár oldalán szereplő csomagok és logisztikai megoldások valódiságáért, illetve a leírásokban szereplő információ pontosságáért vagy azért, hogy a Feladók ténylegesen igénybe tudják venni a felkínált logisztikai megoldásokat illetve a Szállítók ténylegesen megkapják-e a feltöltött csomagokat, nem tudja biztosítani, hogy a Felhasználók az egymás közötti tranzakciós folyamatot végérvényesen be is tudják fejezni.

10.4. Az Üzemeltető jogosult a tranzakciós folyamatok elérhetetlensége (technikai hiba) esetén azok lejárati idejét a kiesés időtartamával meghosszabbítani, mindez a Felhasználó felé tett teljes kompenzációnak tekintendő, így az Üzemeltető kizár minden más egyéb, akár közvetlen, akár közvetett kártérítési igényt.

10.5. Az Üzemeltető nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciós folyamatokba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti az Üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

10.6. A Felhasználó által a Telefutáron közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információkban és/vagy ezen információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az online oldalon elérhető tartalmat szükség esetére a Felhasználó köteles archiválni.

10.7.A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni és/vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Telefutáron jogellenes tartalom, harmadik személyek jogait vagy a mindenkor hatályos jogszabályokat közvetlenül vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó) felhívás nem helyezhető el.

10.8. Amennyiben a Telefutáron a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban vagy annak okán harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és a kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden, az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a Békevári Kft. érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános és/vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban az Üzemeltető és az általa üzemeltetett valamennyi oldal jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés az Üzemeltető nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az Üzemeltetőnél ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

10.9. Amennyiben a Telefutáron a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy az Üzemeltető az Ekrtv. alapján jár el, és az adott csomagot vagy logisztikai megoldást eltávolíthatja, amennyiben a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap. Az Üzemeltető a vonatkozó és hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal és bíróságokkal, ügyészségekkel a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

10.10. A csomag átadása és a logisztikai megoldás lefolytatása és a pénzügyi teljesítés az Üzemeltetőtől függetlenül, a Felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le, azonban az Üzemeltető együttműködő partnerei útján lehetőséget teremthet a Felhasználók közötti tranzakció teljesítésének előmozdítására. A Telefutáron keresztül elérhető, együttműködő partnerek által biztosított szolgáltatásokat a Felhasználó saját felelősségére, a szolgáltató partner által nyújtott feltételek szerint veszi igénybe és elismeri, hogy a Békevári Kft. nem felel e partnerek által nyújtott szolgáltatásokért akkor sem, ha ezen szolgáltatások a Telefutár márkanév alatt és/vagy az Üzemeltető által fenntartott online kereskedelmi oldalak valamelyikén érhetőek el.

 

 

XI. Személyes adatok kezelése, védelme

 

11.1. Az Üzemeltető a Felhasználók személyes adatait bizalmasan és a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelőn kezeli, azokat csak az Adatkezelési Tájékoztatóban az A. számú mellékletben foglaltak szerint adja át az ott megjelölt jogi személyeknek, mint adatfeldolgozóknak, a bíróságoknak, ügyészségeknek valamint jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé hatóságok számára.

11.2. A Felhasználó által a regisztráció során megadott azon személyes adatokat, amelyek az azonosításhoz és/vagy eredményes megkereséshez szükségesek, annak érdekében, hogy a Felhasználó értesüljön a Telefutár új fejlesztéseiről, az oldalon elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, az Üzemeltető (Békevári Kft.) szolgáltatásairól, tematikus hírleveleiről, egyéb direkt marketing célú megkereséseiről, valamint megkapja a Telefutár hivatalos értesítéseit, az Üzemeltető felhasználhatja.

11.3. A Telefutár hírlevél szolgáltatásáról a Felhasználó tematikus hírlevelenként bármikor leiratkozhat a Felhasználói Fiókjában való beállítással vagy a hírlevélben található leiratkozó linken keresztül. Egyéb direkt marketing célú megkereséssel a Telefutár a Felhasználó Felhasználói Fiókjában megadott lakcímére küldött küldeménnyel vagy telefonszámára küldött SMS útján, illetve telefonszámán telemarketing célú hívással (munkanapokon 9-18 óra között, munkaszüneti napokon 9-15 óra között) élhet. A direkt marketing célú megkeresések harmadik személyek reklámját is tartalmazhatják. A Felhasználó bármikor megszüntetheti a direkt marketing célú küldemények, hívások, üzenetek fogadását a Felhasználói Fiókjában való beállítással vagy az Üzemeltetőnek a Telefutár oldalon megadott e-mail- vagy levélcímére, valamint a Kapcsolatfelvétel menüponton keresztül küldött üzenet útján.

11.4. A Felhasználóról regisztrációja során megadott és az Üzemeltető által nyilvántartott adatok, az Üzemeltető által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A Felhasználó bármikor módosíthatja az általa megadott adatokat a jelen ÁFF-ben foglaltaknak megfelelően. Ha a Felhasználó megváltoztatja adatait, az Üzemeltető a Telefutár Adatkezelési Tájékoztatója alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja korábbi adatait.

11.5. Az Üzemeltető a hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályoknak megfelelően együttműködik a nemzeti és nemzetközi hatóságokkal és bíróságokkal, amelyek jogszerű megkeresésére köteles a Felhasználóról tárolt, szükséges személyes adatokat, információkat a hatóság, bíróság felé továbbítani.

11.6. Az Üzemeltető fenntartja a jogát, hogy a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságát illetően (biztonsági adategyeztetés). Az ellenőrzés ideje alatt az Üzemeltető jogosult a Felhasználó Felhasználói Fiókjához való hozzáférést időlegesen legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig korlátozni. Az Üzemeltető fenntartja a jogát, hogy amennyiben a Felhasználó bizonyos, általa a regisztráció során megadott adatokat módosítani kíván, az adatok módosításának feltételeként biztonsági adategyeztetést végezzen azzal, hogy a Felhasználó Felhasználói Fiókjához való hozzáférést a Üzemeltető ebben az esetben nem korlátozza. A biztonsági adategyeztetéshez szükséges adatkezelési feltételeket a Telefutár Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza.

 11.7. A telefutar.hu oldalon megjelenített tartalom (logók, szövegek, fényképek, rajzok, grafikák, videok stb.) szerzői jogainak jogosultja az Üzemeltető. A telefutar.hu oldalon található tartalom nem másolható és nem használható fel az Üzemeltető kifejezett írásbeli engedélye nélkül.

 

XII. Reklamáció, panaszkezelés, kapcsolattartás

 

12.1.  A Telefutár Ügyfélszolgálata az oldal szolgáltatásával kapcsolatos kérdéseket, panaszokat, felhasználói megkereséseket az e célra szolgáló kapcsolat felvételi menüpontban fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket, észrevételeket a Telefutár Ügyfélszolgálata írásban, a Felhasználó Felhasználói Fiókjában megadott e-mail címére, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg, mely írásbeli válasznak minősül. A fogyasztói panaszokat, felhasználói észrevételeket, kérdéseket, az Ügyfélszolgálat haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

12.2.  A Telefutár a fenti ügyfélszolgálati tájékoztatástól elkülönült technikai megoldást alkalmazhat a Felhasználók azonnali tájékoztatása, az oldalon történő eligazodásuk elősegítése érdekében, mely azonban nem tekinthető az Üzemeltető részéről hivatalos fogyasztói tájékoztatásnak. Az így adott tájékoztatásért, mivel az nem tekinthető hivatalos tájékoztatásnak, az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

12.3.  A Telefutár szolgáltatásával kapcsolatos fogyasztói (felhasználói) panasszal illetve az oldal szolgáltatását érintő kérdésekkel kapcsolatban a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz és/vagy Békéltető Testülethez, az elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatósághoz, az adatvédelmi kérdésekkel és aggályokkal kapcsolatban az adatvédelmi hatósághoz fordulhat, annak eljárását kezdeményezheti.

-  A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei: levélcím: 1364 Bp., Pf. 144; e-mail cím: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu 

- A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím: 1525 Budapest, Pf., 75; e-mail cím: info@nmhh.hu 

- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: levélcím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. ; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

12.4. Ha bármely természetes vagy jogi személy észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát vagy védjegyét, szabadalmát a Telefutáron megjelenő információ sérti, úgy az Ekrtv 13. §-a értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja az Üzemeltetőt a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. Ezúton kérjük, hogy írásban a márka védelmére vonatkozó információkat rögzítve majd megfelelően aláírva jutassa el részünkre postai úton vagy faxon.

12.5. A Felhasználó és az Üzemeltető, mint felek, esetleges jogvita esetén kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

 A jelen Általános Felhasználási Feltételekben foglaltakra és az Üzemeltető által működtetett Telefutár online oldalon a magyar jog irányadó.

 A felhasználó az ÁFF elfogadásával hozzájárul ahhoz a Békevári Kft. direkt marketing céllal megkeresse.

Jelen dokumentum a Telefutár ÁFF 2014. július 13. napjától hatályos verziója

 

 

 

Békevári Kft.

Minden jog fenntartva!

 

 

Mellékletek:

A).    Telefutár Adatkezelési Tájékoztató

B).    Telefutár díjszabások

C).    Tiltott termékek listája

 


 


 

Hivatkozások:

1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. tv.

2. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

3. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

 


 

 

A.    melléklet Telefutár adatkezelési Tájékoztató

 

 

1. 1. A Telefutár, mint adatkezelő kötelezettségei

 

Békevári Korlátolt Felelősségű Társaság (2543 Süttő, Szabadság u. 22., a továbbiakban Békevári Kft., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 A www.telefutar.hu alatt elérhető online kereskedelmi oldallal kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.telefutar.hu/content/adatkezeles.html címen.

A Békevári Kft. fenntartja magának a jogot jelen adatvédelmi tájékoztató bármikori megváltoztatására, a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett.

 Amennyiben Önnek, mint felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen adatvédelmi tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük jelezze a Telefutár Kapcsolatfelvételi felületén a www.telefutar.hu/content/kapcsolat címen. A Békevári Kft. bár elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

 A Békevári Kft. elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Békevári Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 A Békevári Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

 

Minden olyan közös együttműködési szerződésünkben (követelésbehajtás, promóciós, reklám és marketing megállapodások), melyet a Békevári Kft. köt, a regisztrált felhasználók a Telefutáron tárolt adatait átadhatja, a felhasználók ehhez a jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárulnak.


 

1.     2. Fogalmak

 

1. 2.1. személyes adat: bármely, meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személlyel (érintettel) kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, személyigazolványa, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés,

1.2. 2. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez,

1. 2. 3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri,

1. 2.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja,

1. 2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is,

1. 2.6. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik,

1. 2.7. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik,

1. 2.8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges,

1. 2.9. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele,

1. 2.10. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,

1. 2.11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,

1. 2.12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi,

1. 2.13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval,

1. 2. 14. Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 

1.     3. Alapelvek az adatkezelés során

     

Személyes adat akkor kezelhető, ha

- ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

- azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Az Infotv. 6. § (3) bekezdése alapján a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Törvény, vagy törvényi felhatalmazáson alapuló önkormányzati rendelet által elrendelteken felül személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Személyes adat akkor is kezelhető, ha az adatkezelés a már felvett személyes adat vonatkozásában megfelel az Info tv. 6.§ (5) bekezdésének a) vagy b) pontjaiban foglaltaknak.

Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

- felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

- pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;

- tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – az Európai Únión kívüli országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és az Európai Únión kívüli országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.


 

1.     4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

 

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson, vagy törvényi felhatalmazáson alapul.

 1. 4.1. A honlap látogatóinak adatai: A honlapok látogatása során a Békevári Kft. rögzítheti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Az adatokat a szerver tárolja.

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. Ennek köszönhetően a rendszer Önnek szóló egyedi termékajánlatokat jelenít meg. A honlapok használatával a felhasználó elfogadja, hogy számítógépén cookie kerüljön elhelyezésre.

A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak.

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat a felhasználó számára.

 1.4.2. Külső szolgáltatók adatfelvétele a honlapon: A Békevári Kft. által üzemeltetett honlapok kódjai a Békevári Kft-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak.

Az egyik ilyen külső szerver segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását (Medián Webaudit, Google Analytics, etarget). A másik külső szerver a honlapon megjelenő hirdetések kiszolgálását végzi (Adverticum). Ezen adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

Külső szolgáltatók személyes adatokhoz nem férnek hozzá, a Békevári Kft. kizárólag aggregált adatok elérhetőségét biztosítja.

Elérhetőségük: www.webaudit.huwww.adverticum.comwww.etarget.huwww.google.com.

 1.4.3. Regisztrációs adatbázis: A Békevári Kft a regisztrációs adatbázisban a felhasználói nevet, az érintett jelszavának kódját, vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét, a regisztráció időpontját, regisztrációkori IP címét, a bankszámlaszámát és személyi igazolványát számát kezeli. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez, a megbízhatósági szintekhez és a számlázáshoz. A Békevári Kft. továbbá ideiglenesen rögzíti regisztrációs adatbázisában az egyéb érdeklődők és hírlevelet igénylők e-mail címét és megadott adatait (név, szállítási cím, telefonszám).

A felhasználónak lehetősége van megadnia - a pénzügyi teljesítés könyvelése céljából - bankszámlaszámát, valamint a számlázás és kiszállítás megkönnyítése érdekében a munkahelyének nevét, a számlázási és kiszállítási nevet és címet illetve bármely a logisztikai ügyletben szereplő családtagja elérhetőségeit.

A felhasználók megismerése, szolgáltató tevékenységének könnyebbé tétele, a hírlevél, egyéb direkt marketing célú megkeresés és a szolgáltatások személyre szabása érdekében további adatok megadására is van lehetőség: hol hallott először a telefutárról, nem, születési idő, iskolai végzettség, foglalkozás, családi állapot, milyen területen dolgozik, melyik banknál vezeti a folyószámláját, internet kapcsolatának fajtája, operációs rendszere, böngészőjének típusa, rendszeresen látogatott oldalai, rendszeresen felkeresett e-kereskedelmi oldalai és érdeklődési kör stb.

Az adatbázis a fentieken kívül tartalmazza, hogy a felhasználó kért-e e-mail hírlevelet vagy sem, és ha kért, milyen tartalmú hírlevelet kért, hogy hozzájárult-e ahhoz, hogy Békevári Kft. direkt marketing céllal megkeresse (például telefonon, SMS-ben, valamint e-mail, vagy postai küldemény útján). A direkt marketing célú adatkezelést külön pont szabályozza.

A megadott adatok többségének módosítását a felhasználói fiókban el lehet végezni, vagy a módosítások átvezetését a Békevári Kft-nél lehet kezdeményezni.

Az adatok esetleges törlését írásban kezdeményezheti. Az adatok törlése csak akkor kezdeményezhető, ha a felhasználónak nincs tartozása a Békevári Kft. felé, illetve minden tranzakciója értékelésre, vagy lezárásra került (nincs folyamatban tranzakció), illetve nem áll felfüggesztés/kizárás alatt. Ez esetben a számlázási adatokkal kapcsolatos adatkezelés kötelező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig.

 1.4.4. A tranzakcióval kapcsolatos adatkezelések: Csomag feltöltésére illetve logisztikai szolgáltatás felkínálása esetén az 1. 4. 3. pontban felsorolt adattípusokon felül nem kell további személyes adatokat megadni, de a Felhasználó felhasználói neve nyilvánosságra kerül a személyes adatlapjával együtt, melyet kitöltött (kivételt képeznek a bizalmas adatok: személyigazolvány, bankszámla szám). A tranzakció lezárását követően a Felhasználók egymásról megkapják a rendszertől a másik fél nevét, lakcímét, telefonszámát, illetve e-mail címét.

A csomagokkal illetve a logisztikai megoldásokkal kapcsolatos hozzászólások, értékelések a felhasználó nevével együtt nyilvánosságra kerülnek.

A Békevári Kft. rendszere a szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó, értesítő üzeneteket küld alkalmanként (rendszerüzenet).

A tranzakciók adatai – a tranzakció bizonyítása céljából – 5 évig megőrzésre kerülnek.

A regisztrációs adatok között megadott elérhetőségek valamelyikén (pl. e-mail, telefonszám) megkeresheti a Békevári Kft. a felhasználót valamely tranzakció megerősítése céljából (pl. ha a két fél a tranzakciót nem egyformán sikeresnek vagy sikertelennek értékeli).

A Békevári Kft. által – többek között a sikeres értékesítés után járó jutalékról, esetleges feltöltési díjról, termékkiemelésről, extra szolgáltatásról – kiállított számlák és az ahhoz kapcsolódó számlázási adatok kezelése és megőrzése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kötelező.

 1.4.5. Termékfigyelő, direkt marketing célú megkeresések és egyéb értesítések: A termékfigyelő funkció segítségével lehetőség van a megadott szempontok alapján, megadott időközönként értesítést kérni, a kritériumoknak megfelelő újonnan feltöltött termékekről. A Békevári Kft. direkt marketing célú megkeresések (így különösen heti és egyéb rendszerességgel küldött tematikus hírlevelek, sms üzenetek, telemarketing hívások, DM küldemények, stb.) útján értesíti újdonságairól, kiemelt ajánlatokról, a Békevári Kft. új szolgáltatásairól, fejlesztéséről azokat a felhasználókat, akik direkt marketing célú megkeresés fogadásához kifejezetten hozzájárultak. A Békevári Kft. a felhasználó által a regisztráció során, illetve a személyes menüben/felhasználói fiókban megadott elérhetőségeken (különösen: postai cím, telefonszám, e-mail cím) keresheti meg a felhasználót: többek között e-mail útján hírlevéllel, lakcímre küldött küldeménnyel, telefonszámára küldött SMS útján és/vagy telefonszámán telemarketing célú hívással (munkanapokon 9-18 óra között, munkaszüneti napokon 9-15 óra között). A megkeresések tartalma a felhasználók által megadott adatok alapján eltérő lehet. A felhasználó bármikor megtilthatja az egyes típusú direkt marketing célú megkeresések (hírlevelek, küldemény, telemarketing hívás, SMS, stb.) fogadását a felhasználói fiókjában való beállítással vagy a Békevári Kft. számára írásban jelzett nyilatkozatában leiratkozhat, a tematikus hírlevél szolgáltatásról a hírlevélben található leiratkozó linken keresztül iratkozhat le. A felhasználó személyes menüjének / felhasználói fiókjának törlése esetén a direkt marketing célú megkeresések beállításai is törlésre kerülnek.

A felhasználó által a regisztráció során, illetve a saját adatok menüben megadott e-mail címre vagy mobiltelefonszámra fizetési felszólítást küldhet a Békevári Kft.

Fentieken felül a Békevári Kft. rendszere egyéb - a szolgáltatásban magában rejlő - üzeneteket (rendszerüzenet) is küldhet alkalmanként.

 

1. 4.6. Ajánljon minket, hívja meg barátját funkció: Lehetőség van arra, hogy ha a felhasználó érdekesnek találj az oldalt vagy magát a Békevári Kft. valamely szolgáltatását, akkor a rendszer segítségével - saját nevében és e-mail címével – erről harmadik személyeket értesítsen. A rendszer a címzett személyes adatait és a levelet nem rögzíti.

 

1.4.7. Kapcsolatfelvétel: A név, e-mail cím és az üzenet elküldésével a honlapon található űrlap segítségével, vagy e-mail útján lehet a Békevári Kft-vel felvenni a kapcsolatot. Az üzeneteket a Békevári Kft. csak rendeltetésszerűen használja fel, az ügy végleges elintézése után archiválja.

 

1.4.8. Egyéb célú adatkezelések: E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. A regisztrációs adatok ellenőrzése (biztonsági adategyeztetés) során fényképes igazolványmásolatot kérhetünk. A biztonsági adategyeztetéssel megvalósuló adatkezelés célja a regisztrációs adatok valóságának ellenőrzése és a megbízhatósági szintek valóságtartalmának ellenőrzése. A biztonsági adategyeztetés során felvett személyes adatokat védett informatikai rendszerünkben tároljuk.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság, vagy szabálysértési hatóság tájékoztatás adása, személyes adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Békevári Kft-t.

A Békevári Kft. a hatóságok részére, jogszerű megkeresésüket teljesítve - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 1.4.10. Hangrögzítés feltételei: Telemarketing célú megkeresés során az utólagos bizonyítás, valamint az adatkezeléshez való hozzájárulás, illetve tiltakozás igazolhatósága érdekében a beszélgetésről hangrögzítés készülhet. E hangfelvétel kizárólag az érintett (hívott fél) hozzájárulása mellett készíthető; a hangfelvételt az adatkezelő a felvételtől számított, az általános elévülési ideig őrzi meg, tiltakozás esetén a hangfelvétel rövid időn belül (legfeljebb 72 órán belül) törlésre kerül. A hangfelvételhez az adatkezelő azonosítószámot rendel, ami a hívott fél telefonszáma és a beszélgetés dátuma.

  

1.5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 

A Békevári Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

- változatlansága igazolható (adatintegritás);

- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Békevári Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Békevári Kft. az adatkezelés során megőrzi

-a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

- a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

- a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Békevári Kft. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

6.     Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 

Név: Békevári Kft.

Cím: 2543 Süttő, Szabadság u. 22.

E-mail: adatvedelem kukac telefutar pont hu

Cégjegyzékszám: 11-09-000726

Adószám: 10369926-2-11.

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-77000/2014

(A fenti elérhetőségeken kizárólag adatkezeléssel, jelen közleménnyel kapcsolatos kérdésekre adunk választ!)

  

7.     Adattovábbítások

 

A Békevári Kft. jogosult a követelésbehajtó alvállalkozói részére továbbítani a felhasználók személyes adatait. Továbbított adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, követeléssel kapcsolatos adatok. Adattovábbítás célja: követeléskezelés

Adatkezelő neve: Intrum Justitia Kft.

Címe: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.

 

Adatkezelő neve: Creditexpress Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Kft.

Címe: 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.


 

Adatkezelő neve: Creditforte Kft.

Címe: 1139 Budapest Béke tér 7.

 

8.     Jogorvoslati lehetőségek

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálat útján.

Az érintett kérelmére a Békevári Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A hangfelvételt az érintett kifejezett írásbeli kérésére a Békevári Kft. az írásbeli kérésben megadott e-mail címre küldi meg, 30 napon belül; az Békevári Kft. által alkalmazott formátumban, az utólagos módosítástól védett formátumban. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Békevári Kft. költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

A Békevári Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett a 4.3 pont alapján azt kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

A Békevári Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

- a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Békevári Kft. - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül – a Békevári Kft. székhelye szerinti bírósághoz fordulhat.

A Békevári Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen a Békevári Kft. székhelye szerinti bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Békevári Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Adatkezelést érintő panasszal a Békevári Kft. székhelye szerinti bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

B.    melléklet A Telefutár díjszabása

 

 2.1. DÍJMENTES (INGYENES) SZOLGÁLTATÁSOK: REGISZTRÁCIÓ, E-MAIL ÉRTESÍTŐK ÉS ISMERTETŐK, EGYÉB DIREKT MARKETING CÉLÚ MEGKERESÉSEK, LEVELEZÉSEK

2.2. DÍJKÖTELES SZOLGÁLTATÁSOK:

2.2.1. Jutalék: A sikeresen zárult tranzakciós folyamat után jutalék kerül felszámításra az Felhasználók részére az ÁFF rendelkezései szerint. A jutalék összege a logisztikai megoldás végső árának 5 %-a, a Szállítók és a Feladók számára is. A felhasználó az ÁFF-ben meghatározott esetekben kérhet jutalékvisszatérítést.

 2.2.2. Feltöltési díjak: Jelen pillanatban a feltöltési díj nem kerül felszámításra egészen visszavonásig! A feltöltési díj minden feltöltött csomagra és logisztikai megoldásra értendő és nem visszatérítendő.

 2.2.3. Szövegkiemelések és extra szolgáltatások díjai:

- Félkövér, dőlt, aláhúzott vagy színes cím: 100 Ft

- Színes háttér, keret: 100 Ft

- SOS jelzés: 150 Ft

- Listázások elejére helyezés: 300 Ft

- Nyitóoldali kiemelés: 500 Ft

 A termékkiemelések és extra szolgáltatások díja a tranzakciós folyamat sikerességétől függetlenül kerül felszámításra. Minden egyes automatikus újraindításkor az opcionálisan kiválasztott termékkiemelések és extra szolgáltatások díja felszámításra kerül!

 Ha nem kerül külön feltüntetésre, valamennyi feltüntetett összeg bruttó összeg, azaz tartalmazza a magyar jogszabályok szerinti ÁFA összeget.

 A beérkezett befizetések átutalás esetén 14 munkanapon belül kerülnek jóváírásra.

 

A nem fizető felhasználókkal szemben alkalmazható intézkedésekről és a fizetési, számlázási feltételekről az ÁFF rendelkezik.

C. melléklet Tiltott termékek

 

 A Telefutár oldalán tilos az alábbi dolgokat (áruk, termékek, szolgáltatások) tartalmazó csomagok feltöltése:

- veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag, radioaktív, gyúlékony, mérgező, maró anyagok, illetve mindezeket tartalmazó tárgyak,

- gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer, narkotikumok, egyéb hallucinogén és a büntető törvénykönyvben meghatározott anyagok;

- illegális kereskedelemből származó termékek, dohányáru és alkoholos italok;

- engedély nélküli kereskedelmi mennyiségű alkohol és dohányáru;

- romlandó, fertőző, undort keltő áruk;

- lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék

- hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is)

- hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék

- olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;

- szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére

- emberi szerv, szövet, földi maradványok, halotti hamvak, kegyeleti érzéseket sértő tárgyak;

- nem megfelelően csomagolt tárgyak;

- az ADR (Rendelet a veszélyes áruk közúton történő szállításáról) értelmében veszélyes áruk;

- engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, melynek online értékesítését jogszabály zárja ki, ide értve, többek között a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, vipera, nundzsaku, gázspray, stb), szúró-, vágó-, és lőfegyver;

- értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyűjtési céllal kerül mozgatásra

- hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül mozgatásra

- bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot

- egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg

- vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver

- aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám

- TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz

- olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak

- online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó, felhasználói fiók (account) menü, ideértve a Telefutár azonosítókat is

- személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, valamint közösségi és torrent oldalak (pl. GMail, nCore stb), e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívó vagy azt tartalmazó pendrive, CD stb.

- minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása

- szexuális szolgáltatás.

 Tilos továbbá feltölteni az oldalra minden direkt kapcsolatfelvételre buzdító (email címet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét) termékleírást, vagy képet elhelyezni, kivéve, ha ehhez az Üzemeltető kifejezetten hozzájárult.

 Az alábbi termékek, áruk mint csomag és logisztikai megoldás feltöltése esetén a következő, további feltételeknek kell teljesülniük:

 

Különleges termékfajták, mint csomag

Szállítói feltételek

Állatok: Az adott fajt a Magyarországon hatályos törvények szerint lehessen forgalomba hozni. Illegális eredetű nem lehet! Szükséges okmányok csatolása.

Állatok: A szállítónak garantálnia kell a biztonságos és humánus szállítási feltételeket, a törvényi előírásoknak meg kell felelnie

Élelmiszerek: Élelmiszernek minősülő termék, ha forgalmazása engedélyhez kötött, kizárólag a vonatkozó engedély birtokában tölthető fel. Jelölni kell a szükséges tárolási és szállítási módot. Szükséges okmányok csatolása. Az élelmiszer magyar nyelvű megjelölését, továbbá, ha forgalmazása engedélyhez kötött, akkor az engedélyt kiállító hatóság megnevezését és az engedély tárgyát

Élelmiszerek: Jelölni kell, hogy milyen típusú élelmiszerek szállítására alkalmas a Szállító, a törvényi előírásoknak meg kell felelnie.

Egyéb különleges termékfajták: Eredetüket igazolni kell és megfelelni a mindenkori törvényi előírásoknak.

Csak megfelelő igazolvánnyal és alkalmas gépjárművel szállíthatóak a speciális törvényi előírásokkal rendelkező termékek és áruk. Ezek hiányában ilyen termékek nem szállíthatóak.

Hűtést és fűtést igénylő áruk.

Csak megfelelő igazolvánnyal és alkalmas gépjárművel szállíthatóak a speciális törvényi előírásokkal rendelkező termékek és áruk. Ezek hiányában ilyen termékek nem szállíthatóak.

 Engedélyköteles termék esetén a feltöltő felhasználó köteles a terméklapon feltüntetni, hogy ilyen engedély birtokában van és a termék szállítása nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe. A szállító igazolja, hogy engedély köteles termék szállítására alkalmas igazolvánnyal rendelkezik. 

Általános Szerződési Feltételek


 

1. A szerződő felek

1.1. A szolgáltató

BÉKEVÁRI Kft. (mint a www.telefutar.hu honlapot Üzemeltető Szolgáltató, a továbbiakban: Szolgáltató)

Székhelye, Postacíme, Ügyfélszolgálat címe: 2543 Süttő, Szabadság u. 22.

Telefon és Fax: 06-33-474-484

E-mail: info@telefutar.hu

Honlap: www.telefutar.hu

Nyitva tartás: H-P: 08.00 – 16.00

Alaptevékenysége: a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban. Postatv.) 2. § 9. és 15. pontjai, valamint a 8. § (1) bekezdésének a), b), d) pontjai szerint futárposta-, expressz postai és egyéb egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások Magyarország területén. A Szolgáltató ehhez a tevékenységhez közreműködő futárokat és azok szolgáltatását közvetíti online weboldalának segítségével.

A közreműködő futárok által kínált szolgáltatások:

Futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a közvetített postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket.

Expressz postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a közvetített postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti, és emellett a közreműködő futártól függően az alábbi a)-f) pontokban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít:

a) nyomon követhető kezelés (a közreműködő futár rendszerén keresztül valósul meg);

b) utánvétel (a közreműködő futár rendszerén keresztül valósul meg);

c) tértivevény (a közreműködő futár rendszerén keresztül valósul meg);

d) értéknyilvánítás (a közreműködő futár rendszerén keresztül valósul meg);

e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés (a közreműködő futár rendszerén keresztül valósul meg),

f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele (a közreműködő futár rendszerén keresztül valósul meg).

 

Speciális többletszolgáltatásnak minősülnek az alábbiak a közreműködő futártól függően:

 1. a postai küldemény nyomon követhető kezelése (a közreműködő futár rendszerén keresztül valósul meg);

 2. időgarantált szolgáltatás (a közreműködő futár rendszerén keresztül valósul meg);

 3. utánvét-szolgáltatás (a közreműködő futár rendszerén keresztül valósul meg);

 4. a címzettel – a postai küldemény felvételét követően – egyedileg egyeztetett időpontban történő kézbesítést lehetővé tevő szolgáltatás (a közreműködő futár rendszerén keresztül valósul meg);

 5. kizárólag a küldemény czmzettjekét megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés (a közreműködő futár rendszerén keresztül valósul meg).

 

A szolgáltatások ellátásához a Szolgáltató kizárólag közreműködőt vesz igénybe. A Szolgáltató közreműködője, közvetített futárja az a fél, aki az online weboldalt használva befejezi a regisztrációs folyamatot és a weboldalon logisztikai megoldásokat kínál fel a feladók részére.

1.2. Az ügyfél

Ügyfél az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Általános Szerződési Feltételeknek megfelel, vagy indokolt esetben egyedi szerződésekben rögzített feltételekkel igénybe veszi a szolgáltatást.

A Szolgáltató által közvetített futárok szolgáltatásai igénybevétele esetén feladó ügyfélnek (továbbiakban: feladó) a küldeményen feladóként feltüntetett magánszemélyt, jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot vagy egyéb szervezetet kell tekinteni.

Címzett: a küldeményen, annak csomagolásán, vagy a hozzá tartozó listán címzettként megjelölt ügyfél.

A szerződéses kapcsolat fennállásától függetlenül a Szolgáltató által közvetített közreműködő felek mindannyian ügyfelének tekinti azt a személyt, aki/amely eljárást indít, illetőleg Szolgáltató által közvetített közreműködő felekkel szemben igényt érvényesít.

Az Üzemeltető Szolgáltató így semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott online oldalon tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, a Felhasználók az oldalon tanúsított magatartásával, továbbá az online oldalon elérhető Szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.


 

2. A szerződés tárgya

A szolgáltatói szerződés alapján a Szolgáltató közreműködő futárja vállalja, hogy az Általános Szerződési Feltételekben és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású küldeményeket díj fizetése ellenében a feladótól átveszi, továbbítja és a feladó által megjelölt címhelyen a címzett, vagy jogosult átvevő részére kézbesíti.

A küldemények csomagolására, lezárására, címzésére, feladására vonatkozó szabályokat e fejezet abban az esetben tartalmazza, ha ezek eltérnek a feladó feladatait meghatározó fejezet általános szabályaitól.

Az Általános Szerződési Feltételek részletesen ismerteti a küldemények meghatározását, méret és tömeghatárát, a küldemény tartalmára vonatkozó előírásokat.

Küldemény: a jelen szállítási feltételek vonatkozásában, tömeg- és mérethatároknak megfelelő – a küldeményen, annak burkolatán vagy az ahhoz tartozó listán (fuvarlevélen) megcímzett – küldemény.

A küldemény fajtái: levélküldemény vagy csomagküldemény, amelyet a Szolgáltató kísérő okirattal közúti járművön szállít.


 

3. Szerződés létrejötte, módosítása, megszűnése

3.1. A szerződés létrejötte

A szolgáltatási szerződés a küldeménynek a Szolgáltató közreműködője által történő felvételével, vagy a szállítási szolgáltatás elvállalásával jön létre. A küldemény felvétele a küldemény átvételének írásbeli elismerésével történik.

A szolgáltatási szerződés teljesítésének megkezdését a Szolgáltató közreműködője dátumozása, a felvétel pontos időpontjának feltüntetése és a felvevő megbízott aláírása igazolja.

Ha az Általános Szerződési Feltételek a szerződés alakiságára írásbeli formát ír elő, akkor a szolgáltatási szerződés az írásba foglalt szerződés – valamennyi szerződő fél által történő – aláírásával jön létre.

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat a Szolgáltató közreműködője – az egyedi kivitelezésű szállítóleveleket is – díjmentesen köteles az igénybevevő számára biztosítani.

A küldeményt – ha arról a szerződő felek másként nem állapodtak meg – a Szolgáltató közreműködője abban az esetben köteles felvenni, ha azt a feladója a tartalom jellegének, természetének és mennyiségének megfelelő burkolatba csomagolta és annak tartalmához a csomagolás, illetve a lezárás nyilvánvaló megsértése nélkül hozzáférni nem lehet.

A szállítási szolgáltatás díjának kiegyenlítése – ha az Általános Szerződési Feltételek vagy a felek eltérően nem rendelkeznek – a küldemény kézbesítése utáni első szolgáltatási díj számlájának kézhezvételét követő nyolc munkanapon belül esedékes. Szerződés szerint a fizetési idő hosszabbodhat, de ennek feltétele a szerződés írásbeli alakisága.

A szolgáltatási szerződés esetében jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják.

Nem térhetnek el a szerződő felek az Általános Szerződési Feltételek szabályaitól abban az esetben, ha az eltérés következtében a küldemények felvétele, feldolgozása, továbbítása vagy kézbesítése az életet, egészséget, a testi épséget, illetve a címzettnek a küldemény biztonságos átvételéhez fűződő jogát sérti vagy veszélyezteti.

3.2. Szerződés módosítása (utólagos rendelkezés)

A szerződés módosításához a feladónak kizárólag az alábbi esetekben van joga:

3.2.1. A feladó szerződés-módosítása a küldemény továbbítása előtt

A küldemény feladója – az utólagos rendelkezés keretében – külön díj ellenében külön– és különleges szolgáltatást kérhet, módosíthat, lemondhat, illetve a küldeményt továbbítás előtt visszakérheti.

3.2.2. A feladó szerződés-módosítása a küldemény továbbítása után

A feladó a küldemény címadatait az utólagos rendelkezésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – külön díj ellenében – a továbbítás után is módosíthatja, amelyet a szolgáltatónak a rendeltetési helyen a kézbesítés megkezdéséig figyelembe kell vennie.

Amennyiben a cím módosítása a küldemény más kézbesítő helyhez történő továbbküldését vagy visszaküldését vonja maga után, a továbbküldésért járó díjat meg kell fizetni.


 

4. Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

4.1. Szerződéskötés és teljesítés megtagadása

A Szolgáltató közreműködője a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését, vagy teljesítését köteles megtagadni, amennyiben az alábbi tények valamelyike tudomására jut:

– a szerződés teljesítése jogszabályba vagy nemzetközi megállapodásba ütközik;

– a küldemény tartalma az életet, az egészséget, a testi épséget vagy az emberi környezetet nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti;

– a feltételesen továbbítható küldeményekre vonatkozó előírásoknak a küldemény nem felel meg;

– a postai küldemény csomagolása nem felel meg az általános szerződési feltételekben foglalt előírásoknak.

A teljesítés előzőek szerinti megtagadásából, vagy a küldemény visszakézbesítéséből származó többletköltségek a feladót terhelik.

A Szolgáltató közreműködője megtagadhatja a szerződés megkötését, ha:

– a szolgáltatás teljesítését jogszabály alapján szüneteltetik vagy korlátozzák, vagy

– a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges forgalmi feltételek – tevékenységi körén kívül álló okból – nem állnak rendelkezésre.

Ha a Szolgáltató közreműködője alapos okkal feltételezi, hogy a szolgáltatási szerződés megkötését meg kell tagadnia, a szolgáltatási szerződés megkötését attól teheti függővé, hogy a feladó bizonyítja-e a Szolgáltató közreműködőjének feltételezésének alaptalanságát. Amennyiben a feladó bizonyítani kívánja a feltételezés alaptalanságát, erre a lehetőséget helyben és azonnal meg kell adni. Ha a bizonyítás következtében a feltételezés alaptalannak bizonyult, a küldemény ismételt, biztonságos csomagolására a szolgáltató közreműködője díjmentesen köteles. Ebben az esetben a csomagolás hiányosságára a szolgáltató közreműködője a továbbiakban nem hivatkozhat.

4.2. Szerződés megszűnése

A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:

– a Szolgáltató közreműködője a szerződésben vállalt szolgáltatást teljesíti;

– a küldemény kézbesíthetetlen;

– a Feladó a szolgáltatási szerződéstől eláll.

4. 3. Kézbesíthetetlen küldemények

Kézbesíthetetlennek minősül az a küldemény, amelyet a Szolgáltató közreműködőjén kívül álló okból a címzettnek (vagy az egyéb jogosult átvevőnek) kézbesíteni nem lehet.

A kézbesíthetetlen postai küldeményt a közreműködő postai szolgáltató köteles a feladónak visszakézbesíteni, amelyet költségei megtérítéséhez kötheti a közreműködő Szolgáltató. Amennyiben a feladó a visszakézbesítés költségeit nem téríti meg, vagy a közreműködő postai szolgáltatón kívül álló okból a visszakézbesítés nem lehetséges, a postai küldemény visszakézbesíthetetlennek minősül.

4.4 Visszakézbesíthetetlen postai küldemény

A visszakézbesíthetetlen postai küldeményt a Szolgáltató közreműködője őrizni köteles. Az őrzésre a Polgári Törvénykönyv felelős őrzésre vonatkozó szabályait a következő eltéréssel kel alkalmazni. A Szolgáltató közreműködője

 1. a b) és c) pontban foglaltak kivételével a könyvelt postai küldeményt a feladástól számított három hónap elteltéig őrzi, ezt követően a küldeményt megsemmisíti;

 2. a postacsomag-küldeményt a feladástól számított három hónap elteltéig őrizni köteles, azt követően felbontja;

 3. a könyvelt postai küldeményt azonnal felbontja, amennyiben a postai küldemény tartalmának valószínűsíthető veszélyes vagy romlandó természete miatt annak a) és b) pontokban meghatározott időtartamú őrzése nem várható el.

A felbontást követően a Szolgáltató közreműködője, amennyiben kereskedelmi értékkel rendelkező árut tartalmaz a postai küldemény, azt értékesíti, egyéb esetekben a küldemény tartalmát megsemmisíti.

A postai küldemény felbontása, értékesítése és megsemmisítése kétfős bizottság jelenlétében és jegyzőkönyv felvétele mellett történik, amely bizottság tagjai a Szolgáltató közreműködő alkalmazottjai, tagjai, megbízottai vagy általa alkalmazott közreműködői lehetnek. A jegyzőkönyvet a Szolgáltató közreműködője a küldemény feladását követő egy évig megőrzi.

A Szolgáltató közreműködője az értékesítésből befolyt összeget a visszakézbesíthetetlen postai küldemények őrzése következtében felmerült költségek csökkentésére fordítja vagy e célra rendelkezésre tartja.


 

5. A szolgáltatás igénybevételének általános szabályai

5.1. A feladó feladatai

5.1.1. A küldemény tartalmára vonatkozó szabályok figyelembevétele

A feladó felelőssége gondoskodni arról, hogy a küldemény tartalma a jogszabályoknak és az Általános Szerződési Feltételeknek megfeleljen.

A küldemény tartalma nem lehet olyan tárgy vagy anyag, amelynek szállítását jogszabály vagy az Általános Szerződési Feltételek tiltja. Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyes tárgyak és anyagok csak az Általános Szerződési Feltételekben előírt feltételekkel adhatók fel. A szállításból kizárt tárgyakat valamint a feltételesen szállítható tárgyakat és azok feladási feltételeit az 1. melléklet tartalmazza. A tárgyakat a működésükhöz szükséges energia vagy erőforrásokkal együtt úgy szabad küldeményben elhelyezni, hogy a csomagolás a véletlenszerű működésbe lépést megakadályozza.

A Szolgáltató közreműködője nem köteles vizsgálni a küldemény tartalmát arra vonatkozóan, hogy az a szállításból kizárt-e, vagy feltételesen szállítható. Ha azonban a szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítja meg, hogy a küldemény tartalma a szállításból kizárt vagy a szállításhoz szükséges feltételek hiányoznak, a küldeményt a címzettnek nem kézbesíti. A feladó felelős a küldemény által személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, a Szolgáltató közreműködőjének berendezéseiben és más küldeményekben okozott károkért; köteles viselni saját kárát és megtéríteni a Szolgáltató közreműködőjének felmerült többletköltségeit (pl. visszaküldés, újracsomagolás, a kárenyhítés körében felmerült költségek, stb.), ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a feladó a jogszabályokban és az Általános Szerződési Feltételekben foglalt előírásokat nem tartotta be.

5.1.2. Csomagolás, lezárás, címzés

A feladó feladata gondoskodni a küldemények szállításra alkalmas címzéséről és a tartalom jellegéhez igazodó, azt megfelelően védő, biztonságos csomagolásáról.

Küldemények csomagolása: A küldeményeket a tartalom tulajdonságának, jellegének, alakjának, tömegének megfelelően úgy kell csomagolni, hogy a küldemény burkolata a belső tartalmat megvédje.

Burkolatként olyan tiszta, világos csomagolóeszközt kell használni, amely a címirat olvashatóságát valamint kezelését nem zavarja, és amelyre a címirat és egyéb jelzések könnyen és tartósan ráragaszthatók.

Nem kell csomagolni a zsákot, kosarat, továbbá azokat a tárgyakat, amelyeket a kereskedelmi szokás szerint nem csomagolnak.

Küldemények lezárása: A burkolatnak, a belső- és külső csomagolásnak és lezárásnak olyannak kell lennie, hogy a burkolat nyilvánvaló megsértése nélkül a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni.

Küldemények címzése: A küldeményt tiszta, pontos, jól olvasható címzéssel kell ellátni. A Szolgáltató közreműködője nem fogad el szállításra olyan küldeményt, melynek címzését áthúzás, átírás útján, vagy bármilyen módon megváltoztatták. A címzett nevét teljes alakjában kell a küldeményre feljegyezni. Címzettként több név is szerepelhet.

A címiratot úgy kell kialakítani, hogy a feladó és a címzett címe jól láthatóan elkülönüljön. A címzésre vonatkozó adatokat latin betűkkel, arab számokkal (kerület, utca, házszám, épület, emelet, ajtó esetén szükség szerint római számmal), olvashatóan, a küldeményen, a burkolaton vagy a küldeményhez tartósan hozzáerősített címiraton – tintával, gépírással, golyóstollal, vagy nyomtatással – illetve a küldeményhez csatolt címjegyzéken, kísérő okiraton kell feltüntetni. Lehet függő, ragasztott vagy varrott címiratot is alkalmazni, amelyet úgy kell felerősíteni a küldeményre, hogy az a kezelés során ne válhasson le.

A címzett nevét és címét a küldemény hosszúságának irányában kell feltüntetni, szállítási rend szerint a küldemény előoldalán.

A küldeményeken a feladónak a következő címadatokat kell feltüntetnie:

- a címzett (címzettek) nevét, vagy elnevezését;

- a küldemény rendeltetési helyét – település nevét;

- a címhelyet – az utca, közterület nevét, a házszámot (ha ez nincs, helyrajzi számot), a lépcsőház számot;

– a közelebbi címet – az emelet, és az ajtószám megjelölésével;

– címhely irányítószámát;

– külföldre címzett küldemény esetében az ország nevét.

Amennyiben a feladó a küldeményen több címet tüntet fel, akkor az első helyen feltüntetett címet, ha az egyik cím postafiókot jelöl, a Szolgáltató közreműködője a másik címet veszi figyelembe visszakézbesítési címként.

A címzett feladatait az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza.


 

6. A szolgáltatások díjának megállapítása és kiegyenlítése

6.1. Díjak megállapítása

Az Általános Szerződési Feltételekben meghirdetett szolgáltatások (továbbiakban: szolgáltatások) igénybevételéért az ügyfél díjat tartozik fizetni.

A szolgáltatások díját, jelen Általános Szerződési Feltételek 2. melléklete, a hatályos Díjszabás tartalmazza.

A szolgáltatások díjait – a szolgáltató közreműködőjével kötött írásbeli szerződés alapján és ennek feltételei szerint – banki átutalással is ki lehet egyenlíteni.

A szolgáltatások díját a Szolgáltató közreműködője határozza meg. A szabad árformába tartozó árak esetében a Szolgáltató közreműködője a díjváltozás bevezetését megelőző 15 nappal az ügyfeleket az új díjakról írásban tájékoztatja.

A díjváltozás hatálybalépésének napjától az ügyfélnek az új díjakat kell megfizetnie.

A Szolgáltató közreműködője a szolgáltatások díját és a küldeményt terhelő egyéb összeget a küldemény kézbesítésétől számított egy éven belül követelheti.

6.2. Díjfizetési módok

A szolgáltatások díjának lerovása történhet a feladónál, vagy a címzettnél készpénzzel vagy átutalással. Bérmentesítő gép alkalmazására nincs lehetőség.

Készpénzes fizetés: A Szolgáltató közreműködője a feladó írásbeli utasításának megfelelően készpénzes számlát állít ki a felvételt követően a feladónak, vagy a kézbesítéskor a címzettnek.

Átutalásos fizetés: A Szolgáltató közreműködője külön megállapodás esetében átutalásos számlát állít ki a feladó vagy a címzett részére.


 

7. Szolgáltatások (a díjakat lásd a 2. számú Mellékletben)

A Szolgáltató közreműködője minden küldeményt az átvétel elismerését követően könyvelve, nyilvántartva, kézbesítéskor átvetetett és a feladónak az aláírt dokumentumot visszaküldve szállít és kézbesít.

7.1. Igényelhető szolgáltatások ( a díjakat lásd a 2. számú Mellékletben)

Futárposta-szolgáltatás: a küldemény feladótól a közreműködő futár által történő felvételét követően a kézbesítés 24 órán belül belül megvalósul.


 

Expressz postai szolgáltatás: keretében a közreműködő futár a küldeményt a feladótól felveszi, majd beszállítja azt feldolgozó pontjára, ahol megtörténik a küldemény őrzése, raktározása, feldolgozása. A küldeményt a felvételt követően belföldön a következő munkanapon, az EU tagországaiban legkésőbb a felvételt követő 3. munkanapon, egyéb országokban legkésőbb a felvételt követő 5 munkanapon belül kézbesíti.


 

Speciális többletszolgáltatásnak minősülnek az alábbiak a közreműködő futártól függően:

 1. a postai küldemény nyomon követhető kezelése;

 2. időgarantált szolgáltatás;

 3. utánvét-szolgáltatás;

 4. a címzettel – a postai küldemény felvételét követően – egyedileg egyeztetett időpontban történő kézbesítést lehetővé tevő szolgáltatás;

 5. kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés;

 

A küldemény díját készpénzben, vagy a szerződésben rögzített feltételekkel átutalással kell megfizetni.


 

7.2. Felvétel

A küldemények felvétele meghatározott időben telefonon vagy írásban bejelentett igény alapján, a feladó telephelyén vagy címén történik. A Szolgáltató közreműködője közli az ügyféllel a telephelyi felvétel várható időpontját.

A küldemények felvételét az ügyfél és a Szolgáltató közreműködője szóbeli megállapodása alapján a Szolgáltató közreműködője vagy annak alkalmazásában álló futár végzi.

A közvetítő szolgáltatás www.telefutar.hu honlapon rendelhető meg.

A szolgáltatási szerződés létrejöttét, valamint a küldemény Szolgáltató közreműködője általi átvételét a Szolgáltató közreműködő okirata bizonyítja, melyen szerepel az átvevő személy aláírása és az átvétel időpontja, valamint a közreműködő szolgáltató adatai.

Amennyiben szemrevételezés után a küldeményt a futár személyes biztonságára nézve veszélyesnek vagy a rendelkezésre álló szállítási eszközzel történő biztonságos szállításra alkalmatlannak ítéli meg, vagy ha a küldemény szállításból kizárt tárgyat tartalmaz vagy a feltételesen szállítható küldemény az Általános Szerződési Feltételek 1. mellékletében rögzítetteknek nem felel meg, felvételét visszautasítja.

7.3. Tömeg és mérethatárok

A Szolgáltató közreműködőjével szállítható küldemények tömeg – és mérethatárai a szállítási eszköz figyelembevételével a következők:

– tömege gyalogos szállítás estén 10 kg;

- tömege kerékpáros szállítás estén 10 kg;

– tömege motorkerékpáros szállítás estén 20 kg;

– tömege gépkocsival vagy hajóval történő szállítás esetében 40 kg lehet;

– tömege kamionnal és pótkocsis teherautóval a gépjármű engedélye szerinti meghatározott maximális súly lehet.

 • legnagyobb befoglaló méret gyalogos szállítás esetén (hosszúság x szélesség x magasság) 50X50X50 cm

 • legnagyobb befoglaló méret kerékpáros szállítás esetén (hosszúság x szélesség x magasság) 30X20X10 cm

 • legnagyobb befoglaló méret motoros szállítás esetén (hosszúság x szélesség x magasság) 30X20X10 cm

 • legnagyobb befoglaló méret autós vagy hajós szállítás esetén (hosszúság x szélesség x magasság) 1X1X1 m

 • legnagyobb befoglaló méret kamionnal és pótkocsis teherautóval szállítás esetén a gépjármű engedélye szerinti meghatározott maximális méret lehet.


 

8. A küldemények kézbesítése

8.1. A kézbesítés általános szabályai

A Szolgáltató közreműködője a küldeményeket a feladó által megjelölt, a küldeményen, vagy annak kísérő okiratán feltüntetett címhelyen kézbesíti, kivéve, ha a felek megállapodása, illetve a küldemény címzettje ettől eltérően rendelkezik.

Amennyiben a küldemény kézbesítése akadályba ütközik, a Szolgáltató közreműködője a feladót lehetőség szerint telefonon értesíti. A küldeményt a feladó rendelkezése szerint esedékes díj kiegyenlítése mellett visszakézbesíti.

A nem megfelelő címzés a szolgáltató közreműködőjét nem mentesíti a szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének megkísérlése alól, azonban a nem megfelelő cím miatti kézbesíthetetlenség esetén a szolgáltató mentesül a kártérítési kötelezettség alól.

8.2. A kézbesítés helye

8.2.1. Házhoz kézbesítés

A Szolgáltató közreműködője belföldön minden küldeményt házhoz kézbesít.

8.2.2. Közvetett kézbesítés

A szolgáltató közreműködője a küldeményt a címzett magánszemély helyett jogszabályban meghatározott esetekben az adott címen működő szervezet vezetője, vagy az általa a küldemények átvételére meghatalmazott személy részére – a közvetett kézbesítő által biztosított helyen – kézbesíti.

Közvetett úton nem kézbesíthető

– a sérült könyvelt küldemény;

– a „saját kézbe” különleges szolgáltatással feladott küldeményt;

– utánvétellel terhelt küldemény;

– minden további küldemény, melynek közvetett kézbesítését jogszabály vagy a felek megállapodása kizárja;

– az a küldemény, melynek közvetett kézbesítő részére történő kézbesítése ellen a címzett írásban tiltakozik.

A közvetett úton nem kézbesíthető küldemények érkezéséről a szolgáltató a címzettet értesítő hátrahagyásával tájékoztatja.

A közvetett kézbesítő köteles a saját részére (alkalmazottai részére) érkező küldeményeket elkülönítetten kezelni.

8.3. Küldemény kézbesítése az átvételre jogosult részére

Jogosult átvevőnek a címzett, a meghatalmazott, a helyettes átvevő és a közvetett kézbesítő minősül.

A szolgáltató közvetítője minden küldeményt a jogosult átvevő részére kézbesít. A jogosult átvevő részére történt átadással a szolgáltató a szolgáltatási szerződést teljesíti.

Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet (a továbbiakban együttesen: szervezet) részére címzett küldemény átvételére a szervezet vezető tisztségviselője jogosult. A szolgáltató közreműködője a szervezet részére címzett küldeménynek tekinti azt is, ha a szervezet részére címzett küldemény címzésében a szervezet elnevezése mellett természetes személy nevét is feltüntették, vagy a küldeményen természetes személy neve és a szervezet – megnevezése nélkül – címe (levelezési címe) szerepel.

A címzetten kívüli jogosult átvevő a polgári jog általános szabályai szerint felel a küldemény címzett részére történő átadásáért.

8.3.1. Az átvétel elismerése

A küldemény átvételét az átvevő a kézbesítő okiraton a kézbesítés időpontjának feljegyzése után teljes nevének aláírásával köteles elismerni.

Ha magánszemélynek címzett küldemény átvételét nem a címzett ismeri el, az átvevő köteles a címzett és a közötte lévő kapcsolatot is jelezni.

Az aláírás megtagadása esetén a szolgáltató közvetítője a küldeményt – az ok feltüntetésével – visszaküldi a feladónak.

Az írni nem tudó, a latin betűket nem ismerő, a vak, vagy egyéb, a fizikai állapotában beállott változás következtében írásában gátolt címzettnek szóló könyvelt küldeményt írni tudó nagykorú tanú jelenlétében kell kézbesíteni. A tanú – e minőségének feltüntetésével – a küldemény átadásakor a kézbesítő okiraton saját nevét írja alá. A tanú és a címzett személyazonosságát a kézbesítő előtt igazolni köteles.

A kiskorú vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy részére érkezett küldeményt a címzett helyett a törvényes képviselőnek vagy a gondnoknak kézbesíti a szolgáltató. A törvényes képviselő vagy a gondnok e minőségét jogerős hatósági határozattal, hatósági igazolvánnyal vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolhatja.

A címzett természetes személy elhalálozása, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet megszűnése esetén a részére érkezett küldeményt a szolgáltató – az e tényekről történő tudomásszerzést követően – haladéktalanul visszaküldi a feladónak.

8.3.2. Visszavétel, visszaküldés

A tévesen kézbesített küldeményt, illetve tartalmát a Szolgáltató közreműködője köteles bontott állapotban is a téves kézbesítés tényének egyidejű rögzítésével visszavenni, a téves kézbesítéskor beszedett díjat visszafizetni, és a küldemény lezárása, valamint a korábbi téves kézbesítés tényének feltüntetése után annak szabályos kézbesítéséről gondoskodni.

Meghatalmazottnak, helyettes átvevőnek, vagy közvetett módon kézbesített ép és sértetlen küldeményeket a Szolgáltató közreműködője a kézbesíthetetlenségi ok feltüntetésével és az átvevő (közvetítő) aláírásával átveszi és azokat – a címzettnek történő kézbesítés sikertelensége esetén – visszaküldi a feladónak.

A Szolgáltató közreműködője a szabályosan kézbesített utánvételes küldeményt nem veszi vissza, ha az utánvétel elszámolására vonatkozó okiratot már továbbította.

Ha a kézbesítés során a címzett vagy meghatalmazottja írásban úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem fogadja el, úgy azt a Szolgáltató közreműködője az átvételi határidők mellőzésével és az ok feltüntetésével visszaküldi a küldemény feladójának.

Amennyiben e személyek az írásbeli nyilatkozatot megtagadják, a szolgáltató e tényt a kézbesítési okiratra és a küldeményre feljegyzi.

Ha a küldemény a Szolgáltató közreműködőjén kívüli okból nem kézbesíthető, a szolgáltató közreműködője azt – az ok megjelölésével – a küldemény feladójának visszaküldi.


 

9. Tájékoztatás, panasz

9.1. Tájékoztatás

A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási feltételekben bekövetkezett valamennyi lényeges változásról tájékoztatja ügyfeleit.

Telefonon, faxon, e-mail-ben, internetes honlapon az igénybevevők részére közzé teszi:

– Általános Szerződési Feltételeket;

– az alkalmazott díjakat;

– az állandó elérhetőségének telefonszámát, egyéb elérhetőségét;

– minden egyéb közérdekű információt.

9.2. Felhasználói bejelentések, panaszok

A Szolgáltatónak a vonatkozó jogszabályok szerint biztosítania kell, hogy igénybevevő ügyfelei a szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentéseiket, (továbbiakban: panasz) díjmentesen megtehessék, amelynek továbbítását vállalja a közreműködő felé és szükség esetén koordinálja az ügyintézést, azonban jogi felelősséget nem vállal és jogi képviseletet nem biztosít.

Az ügyfelek panaszaikat az alábbi módon tehetik meg:

– faxon;

– telefonon;

– levélben;

– a fuvarlevélen írott formában;

– egyéb megfelelő módon (pl.: e-mail, távirat útján).

Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a felhasználó állítja, hogy a Szolgáltató közreműködője által nyújtott szolgáltatás részben vagy egészében nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak. A Szolgáltató közreműködője a postai küldemény részleges elveszésére vagy megsérülésére vonatkozó jelzést, bejelentést és a kártérítési igény érvényesítését a panaszok között tartja nyilván.

A Szolgáltató közreműködője által végzett szolgáltatások teljesítése során felmerült panasz a küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától hat hónapos jogvesztő határidőn belül, sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított 30 napos határidőn belül, de legkésőbb a tevékenység vagy a magatartás megvalósítását követő hat hónapon belül tehető.

A Szolgáltató közreműködője a beérkező panaszokat ingyenes, egyszerű, átlátható és megkülönböztetéstől mentes eljárás keretében köteles megvizsgálni.

Szóbeli észrevétel esetén a sérelem elintézésére a Szolgáltató közreműködője a lehetőségekhez mérten azonnal helyben intézkedik, illetve megadja a szükséges felvilágosítást. A Szolgáltató közreműködője a panaszt kivizsgálja, és a panasz benyújtásának időpontjától számított lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 naptári napon belül az ügyfélnek válaszol.

A szóban és telefonon tett panasz esetében a panasz benyújtásának időpontja a benyújtás napjával, az írásban, levélben és egyéb módon beérkező panasz esetében a beérkezés napjával kezdődik. A Szolgáltató közreműködője a panasz kivizsgálásának eredményéről belföldi szolgáltatás esetében haladéktalanul, nemzetközi szolgáltatás esetén a külföldi szolgáltatótól beérkezett tájékoztatás időpontjától számított 15 napon belül a panaszos írásban tájékoztatja. A külföldi közreműködő szolgáltató késedelmesen megküldött tájékoztatása esetén a szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséért felelős belföldi közreműködő szolgáltatót felelősség abban esetben nem terheli, ha mindent megtett a szerződéses partner szolgáltatójától beszerzendő adat, információ határidőben történő rendelkezésre bocsátása céljából.

A Szolgáltató közreműködője valamennyi panaszról nyilvántartást vezet és ezt folyamatosan írásban továbbítja tájékoztatás céljából a Szolgáltató felé.

Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő a panaszra adott választ nem fogadja el, vagy a közreműködő Szolgáltató a panaszra határidőn belül nem válaszol, a válasz kézhezvételétől vagy a válasz elmaradása esetén a válaszadási határidő lejártától számított 30 napon belül a panaszos a Hatósághoz fordulhat.

10. Adatkezelési szabályok, adat- és titokvédelem

10.1 Adatszolgáltatás


 

A Szolgáltatóra vonatkozó olyan adatokat, amely a szolgáltatások igénybevételéhez, a hozzáférés megvalósításához, illetve a Hatóság feladatainak a végzéséhez szükségesek, a Szolgáltató köteles a Hatóság részére szolgáltatni, akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek.

A Szolgáltató közreműködőjére vonatkozó olyan adatokat, amely a szolgáltatások igénybevételéhez, a hozzáférés megvalósításához, illetve a Hatóság feladatainak a végzéséhez szükségesek, a Szolgáltató közreműködője köteles a Hatóság részére szolgáltatni, akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek.


 

A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott adatokat köteles nyilvánosan hozzáférhetővé tenni. A közreműködő Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott adatokat köteles nyilvánosan hozzáférhetővé tenni.


 

A fentiek szerinti adatszolgáltatás során az adatszolgáltató felelős az adat tartalmának időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért és ellenőrizhetőségéért.


 


 


 

10.2 Személyes adatok védelme, titokvédelmi kötelezettség


 

A Szolgáltató közreműködője a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével kezelheti, dolgozhatja fel és továbbíthatja.


 

A Szolgáltató közreműködője az általa továbbított küldemény tartalmát csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.


 

A Szolgáltató közreműködője:

- a zárt küldeményt – e pontba foglaltak kivételével – nem bonthatja fel;

- a nem zárt küldeményeket csak a felvételhez, feldolgozáshoz, továbbításhoz, illetve kézbesítéshez szükséges adatok megállapítása érdekében és annak megfelelő mértékben tanulmányozhatja;

- a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatot – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – mással nem közölhet;

- a küldeményt – tartalmának megismerése céljából – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével másnak át nem adhatja;

- a szolgáltatás teljesítéséről – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – másnak tájékoztatást nem adhat.


 

A feladóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt, aki a postai küldemény feladását igazoló dokumentumot bemutatja, illetve a postai küldemény egyedi azonosító adatát (pl. kód, küldeményazonosító), továbbá szükség esetén a feladó és címzett nevét és a küldemény címét a Szolgáltató közreműködőjével írásos úton (távközlő berendezés, Internet, sms, e-mail stb.) közli.


 

A Szolgáltató közreműködője a zárt küldeményt felbonthatja, ha

- a küldemény burkolata oly mértékben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében a felbontása indokolt, és felbontás nélküli átcsomagolással a küldemény tartalmának a megóvása nem biztosítható;

- a küldemény tartalma által okozott veszély elhárítása érdekében ez indokolt;

- kézbesíthetetlen postacsomag őrzési ideje lejárt.


 

A küldemény felbontását legalább két főből álló bizottság végzi, annak megtörténtét és a teendő intézkedéseket jegyzőkönyvben rögzíti. A bizottság tagjait a Szolgáltató közreműködőjének az alkalmazottai, tagjai, megbízottai, illetve közreműködői közül kell kijelölnie. Ha a bizottság nem működtethető, a felbontás a helyi önkormányzat arra feljogosított képviselőjének jelenlétében történhet. A felbontás tényét a küldeményre rá kell vezetni, és ha erre lehetőség van, a felbontásról, a felbontás okáról a feladót értesíteni kell.


 

A Szolgáltató közreműködőnek és az általa alkalmazott közreműködői tevékenységet végző személynek (szervezetnek) megfelelő szervezési és műszaki intézkedésekkel biztosítania kell a Szolgáltató közreműködő igénybevételével továbbított küldemények, szöveges közlemények, illetve közlések titkosságát. A Szolgáltató közreműködőnek és az általa alkalmazott közreműködői tevékenységet végző személy (szervezet) – a jogszabályi feltételek fennállása és erre irányuló megkeresés esetén – köteles a küldeményt, szöveges közleményt, illetve közlést átadni vagy bemutatni az annak megismerésére külön törvényben feljogosított szervezeteknek, továbbá azok megfigyelését, tárolását, illetve a küldeménybe, szöveges közleménybe más módon történő beavatkozást lehetővé tenni.


 

10.3. A postai alkalmazott, megbízott és közreműködő adat- és titokvédelmi felelőssége


 

Az adat- és titokvédelmi kötelezettség a Szolgáltató közreműködőjét és az általa alkalmazott alkalmazottját, tagját, megbízottját és közreműködőjét – a munkaviszony, a tagsági viszony, a megbízási jogviszony, a közreműködői jogviszony megszűnése után is – a Szolgáltató közreműködőjével azonos módon terheli, azok megszegéséért felelősséggel tartozik.


 


 

11. Felelősség a szolgáltatások teljesítéséért

A Szolgáltató közreműködője a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése esetén beleértve a küldemény sérülését, tartalomhiányát, elveszését és megsemmisülését is, a Postatv.-ben, valamint jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően tartozik felelősséggel.

A Szolgáltató közreműködője nem felel a szolgáltatások körében keletkezett kárért, ha az a Szolgáltató közreműködője működési körén kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett:

 • vis maior: háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, robbantásos fenyegetés, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében;

 • ha a belső tartalomnak nem megfelelően csomagolt a küldemény,

 • ha a kárt a küldemény belső tulajdonsága, a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága vagy az elégtelen címzés okozta;

 • a feladó a különleges kezelést igénylő küldeménye esetén előzetesen nem nyilatkozott (pl. törékeny); illetve

 • a közvetett kárért, elmaradt haszonért.

A fenti károkkal kapcsolatos bizonyítás a következő személyeket terheli:

– a Szolgáltató közreműködőjét: a csomagolás hiányossága és az elégtelen címzés tekintetében, illetve abban a vonatkozásban, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan külső ok, vagy szerződésszerű teljesítése mellett a károsulton kívüli más személy okozta;

– a feladót; illetve a címzettet: abban a tekintetben, hogy a kár nem a csomagolás hiányossága vagy a címzés elégtelensége miatt állt elő, illetve, hogy a kár nem a küldemény tartalmára, belső tulajdonságára vezethető vissza.

Közvetett kézbesítés esetén a szolgáltató felelőssége a küldemény átadásával az átvevőre száll át, az átvevő a címzettel szemben a polgári jog általános szabályai szerint felel.

11.1. Kártérítés

11.1.1. A kártérítés általános szabályai

Az ügyfél a Szolgáltató közreműködőjével szembeni kártérítési igényét írásban a feladástól számított 15. naptól kezdődően, illetve a küldemény hiányossága vagy sérülése esetén az erre vonatkozó jegyzőkönyv felvételét követően, ezen időpontoktól számított hat hónapos elévülési időn belül érvényesítheti.

Az ügyfél a postai küldemény késedelmes kézbesítése címén a Szolgáltató közreműködőjével szembeni kártérítési igényét a küldemény átvételétől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül írásban jelentheti be.

Az ügyfél kárigényének elbírálására és kielégítésére a küldemény megsemmisülése vagy elvesztése, a küldemény sérülése, tartalomhiánya esetén a kárigény bejelentését írásban kell megtenni, vagy azt a Szolgáltató közreműködőjénél írásban jegyzőkönyvbe vetetni.

Amennyiben a Szolgáltató közreműködőjének a tévesen kézbesített küldemények visszavételére és szabályos kézbesítésére nincs lehetősége, a küldeményt elveszettnek tekinti.

A kártérítési igény érvényesítésére az alábbiak kivételével a feladó jogosult. A címzett jogosult, ha:

– a sérült küldeményt átvette; vagy

– a feladó a kártérítésre vonatkozó igény érvényesítésének jogát a címzettre engedményezte.

A Szolgáltató közreműködője az ügyféltől a kár mértékének igazolását, bizonyítását abban az esetben kérheti, ha a kártérítési igény küldemény sérülésével, tartalomhiányával kapcsolatos.

11.1.2. A kárigény bejelentésének módja

Ha a Szolgáltató közreműködője a panasz kivizsgálás során 30 napon belül a küldemény megsemmisülését vagy elveszését állapította meg, annak tényéről írásban tájékoztatja az ügyfelet.

Ha az ügyfél kártérítési igénnyel kíván élni, azt a küldemény feladásától számított tizenötödik naptól kezdődően hat hónapos elévülési időn belül teheti meg a Szolgáltató közreműködőjénél.

A küldemény sérüléséről, teljes vagy részleges tartalomhiányáról írásban van lehetőség kárigény bejelentésére.

Ha a Szolgáltató közreműködője a küldemény kezelésének bármely szakaszában a küldemény sérülését vagy hiányosságát észleli, ezek tényéről és mértékéről jegyzőkönyvet vesz fel. A sérült vagy hiányos küldeményt a szolgáltató e jegyzőkönyv kíséretében kézbesíti.

Ezekben az esetekben a küldeményt a címzett vagy meghatalmazottja – bizonyos esetekben a feladó – a kárigény jegyzőkönyvön történő összegszerű feltüntetésnél (esetlegesen a jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatos nyilatkozatával) veszi át – veszi vissza – melyet aláírásával igazol.

Ha a küldemény sérülése, hiányossága a kézbesítéskor nem ismerhető fel, az erről szóló bejelentést a kézbesítéstől számított 3 munkanapon belül kell a Szolgáltató közreműködőjéhez írásban bejelenteni.

11.1.3. A kártérítési igény elbírálása, kifizetése

A küldemény megsemmisülése vagy elveszése, továbbá teljes vagy részleges tartalomhiánya esetén, jegyzőkönyv alapján bejelentett kártérítési igényt a Szolgáltató közreműködője a bejelentést követő 30 napon belül elbírálja és annak eredményéről az ügyfelet haladéktalanul írásban tájékoztatja.

A Szolgáltató közreműködője az általa megalapozottnak talált kárösszeg kifizetése iránt – az elbírálástól számított – 8 naptári napon belül intézkedik.

A Szolgáltató közreműködője az igény jogosságának teljes vagy részleges elutasítása esetén az elutasítás indokait írásban közli az ügyféllel.

11.1.4. A kártérítés mértéke

A Szolgáltató közreműködője a küldemények tartalmának sérülése, hiányossága, elvesztése, megsemmisülése esetén a következők szerinti kártérítési átalányt köteles fizetni:

Értéknyilvánítással feladott küldemény elveszése, megsemmisülése esetén a kártérítés összege azonos a feladó által a feladáskor feltüntetett érték összegével.

Az értéknyilvánítással feladott küldemény sérülése, tartalomhiánya esetén a kártérítés összege a hiány, vagy a sérülés mértékével arányos, de legfeljebb az értéknyilvánítás összegével megegyező.

A Szolgáltató közreműködője a garantált idejű, de nem értéknyilvánított küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése esetén fizetendő kártérítés a küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése folytán a szolgáltatásért fizetendő díj tizenötszöröse.

Utánvétel különleges szolgáltatás esetén a Szolgáltató közreműködője az utánvételi összeg erejéig felelős, ha a küldeményt az utánvételi összeg beszedése nélkül vagy kisebb összeg beszedésével kézbesítette.

11.2. Eljárás a kártérítés után előkerült küldemények esetében

Ha a küldemény vagy a küldemény tartalmának egy része a kártérítés összegének kifizetését követően megkerül, arról a Szolgáltató közreműködője a kártérítésben részesültet értesíti. A Szolgáltató közreműködője a küldeményt kártérítettnek visszaszállítja és ez esetben kártérítettnek a felvett kártérítési összeget nem kell visszafizetnie. Ha a kártérítésben részesült sikertelen kézbesítés esetén az értesítésre 8 napon belül nem ad választ, azt a Szolgáltató közreműködője a megkerült küldeményről, illetve tartalomrészről történő lemondásnak tekinti.

11.3. A szolgáltató díj-visszafizetési kötelezettsége

A Szolgáltató közreműködője a küldemény felvételekor tévesen megállapított vagy a kézbesítéskor tévesen beszedett díjat, díjkülönbözetet, illetve a nem teljesített szolgáltatás díját – ezen tény megállapítását követően – a küldemény feladójának visszafizeti.

A Szolgáltató közreműködője a szolgáltatás díját teljes mértékben visszafizeti abban az esetben, ha a feladó a szerződéstől – a felvétel helyén a küldemény visszakérésével – a továbbítás előtt eláll, a küldemény a Szolgáltató közreműködője felróható magatartása következtében a rendeltetési helyének elérése nélkül érkezett vissza a feladási helyére, Szolgáltató közreműködője a szolgáltatási szerződést nem teljesítette, a törékeny különleges szolgáltatással feladott küldemény megsérült.

A Szolgáltató közreműködője a fizetett díjak egy részét a következő esetekben és keretek között fizeti vissza (részleges díjvisszatérítés):

A túlfizetett összeget, ha a feladó vagy a címzett a küldeményért a díjszabás szerint járó díjnál magasabb díjat fizetett, és ez a Szolgáltató közreműködője kezelési okirataiból, vagy a küldeményről megállapítható.

A lerótt és az új díj közötti különbözetet, ha a feladó a küldemény címét vagy a kért külön-, vagy különleges szolgáltatást a Szolgáltató közreműködőjénél továbbítás előtt megváltoztatja, és az új rendeltetési hely alapján vagy a megváltoztatott többletszolgáltatás esetén a fizetettnél alacsonyabb díj megfizetésével tartozik.


 

11.4. Felelősség a postai küldemény késedelmes kézbesítéséért


 

A garantált kézbesítési idejű küldemény késedelmes kézbesítéséért a Szolgáltató közreműködője kártérítést köteles fizetni, kivéve ha bizonyítja, hogy a késedelmet a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A kártérítés összege a garantált idejű szolgáltatásért fizetett díj kétszerese.

A Szolgáltató közreműködője a nem garantált kézbesítési idejű küldemény késedelmes kézbesítéséért kártérítési felelősséggel nem tartozik.

Ha belföldi forgalomban a küldemény kézbesítése – illetve annak megkísérlése – a feladástól számított tizenötödik napon belül nem történik meg, a felek eltérő megállapodásának hiányában a küldeményt elveszettnek kell tekinteni, és a kártérítésre a küldemény elveszésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Ha elveszettnek tekintendő küldemény előkerül, a küldeményt kézbesíteni kell. A már kifizetett kártérítést azonban kézbesítés esetében sem kell a szolgáltató közreműködő részére visszafizetni.


 


 

12. Szolgáltatások teljesítésének minősége

A Szolgáltató közreműködője tevékenységének ellátása során vállalja, hogy az ügyfél által az Általános Szerződési Feltételek alapján igényelt és megfizetett szolgáltatásokat maradéktalanul teljesíti, a küldeményeket biztonságos körülmények között továbbítja és ép, sértetlen állapotban kézbesíti a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott minőségi előírásoknak megfelelően.

A felvett küldemények továbbítási útvonalát és módját a Szolgáltató közreműködője választja meg az igénybevett szolgáltatásnak megfelelően.

12.1. Átfutási idők belföldi forgalomban


 

A Szolgáltató közreműködője tevékenységét úgy szervezi és működteti, hogy belföldi forgalomban feladott küldemények végponttól-végpontig mért útvonalára vonatkoztatott továbbítási időtartam a következők szerint teljesüljön:


 

A Szolgáltató közreműködője vállalja, hogy az érvényben lévő és leendő szerződéseinek megfelelően, valamint az eseti szerződésekben (fuvarlevelek) megállapodott kézbesítési határidők szerint a küldemények a fuvarlevélen feltüntetetteknek és a feladók akaratának megfelelően kézbesítésre kerüljenek, vagy ennek megkísérlése megtörténjen.

13. Együttműködés titkos információgyűjtés érdekében

A Szolgáltató és közreműködője együttműködik a titkos információgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetekkel. Szolgáltató és közreműködője a szolgáltatás megkezdésével egyidejűleg saját berendezései, helyiségei tekintetében biztosítja a titkos információgyűjtés eszközeinek és módszereinek alkalmazási feltételeit. A titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek részére történő adatszolgáltatás térítésmentes.

14. A weboldallal felmerült fentebb nem szabályozott egyéb kérdésekben az 6. sz. melléklet A Weboldal Általános Felhasználási Feltételei tartalmazzák, illetve a Ptk. az irányadóak.

Kelt: Budapest, 2015. július 2.

1. számú Melléklet

 

 

A szállításból kizárt tárgyak:

 

- szúró-, vágó-, és lőfegyver;

- lőszer, robbanószer;

- radioaktív, gyúlékony, mérgező, maró, tűz. és robbanásveszélyes anyagok, illetve azt tartalmazó tárgyak;

- élő növények és állatok;

- értékes tárgyak szállítása;

- földi maradványok;

- romlandó, fertőző, undort keltő áruk;

- hűtést, fűtést igénylő áruk;

- kegyeleti érzéseket sértő tárgyak, halotti hamvak;

- kereskedelmi mennyiségű alkohol, dohányáru;

- narkotikumok, egyéb hallucinogén és a büntető törvénykönyvben meghatározott anyagok;

- nem megfelelően csomagolt tárgyak;

- postafiókra címzett küldemény;

- nem könyvelt küldemény;

- az ADR (Rendelet a veszélyes áruk közúton történő szállításáról) értelmében veszélyes áruk.

 

 

 

2. számú Melléklet

 

 

Díjak:

 

Általános alapdíj: minimum 100 Ft, amely a szállítás útvonalától, valamint a közreműködő futár díjával emelkedő díjtétel.

3. számú Melléklet:

 

 

Felügyeleti szerv:


 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.

Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf.: 997.

Telefon: 06-1-468-05-00

Telefax: 06-1-468-06-80

E-mail: info@nmhh.hu

Honlap: www.nmhh.hu

 

 

4. számú Melléklet


 

A szolgáltatás nyújtása során alkalmazott nyomtatványok:


 

- bármely a közreműködő szolgáltató által használt általános forgalomban használatos szállítólevél

- a telefutar.hu által automatikus e-mailban kiküldött szállítólevél


 


 

5. számú Melléklet


 


 

Jelzésminta: